Varrisvuođadeaivvadeapmi Helsetreff

Bearjadaga, čakčamánu 25. beaivvi diibmu 11 – 14 Várdobáikkis, Skánis Fredag 25. september 2020 kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer
11.00 Mii gáibiduvvo go galgá nannet ovddasmorašfálaldaga suohkanin? Makkár dárbbuid leat?
Sara Bransfjell bokte, prošeaktajođiheaddji, Várdobáikkis.
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Libbafrikasé oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi
11.00 Hva skal til for å styrke omsorgstilbudet fra kommunene? Hvilke behov ser dere?
v/Sara Bransfjell, prosjektleder, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Lammefrikasé til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
Nannet ovddasmorašfálaldaga márkosámi guovlluin
Várdobáiki lea ožžon doarjaga ođđa dearvvašvuođa prošektii. Prošeakta lea ruhtaduvvon ruđaiguin dearvvašvuođadirektoráhtas. Prošeavtta ulbmil lea e.e ásahit ovttasbarggu guoskevaš fágabirrasiiguin guovllus, čohkket dieđuid sámi ássiide geat ožžot dearvvašvuođa- ja fuolahus bálvalusaid, juohkit dieđuid dárbbuid ja rivttiid birra vuoiggalaš dearvvašvuođa- ja fuolahus bálvalussii, ráđđet ja bagadallat suohkana ásahusaid ja leat veahkkin álggahit sierralágán doaimmaid.
Mii háliidit gullat makkár vásáhusat dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiin leat dearvvašvuođalágádusain. Makkár dárbbut dis leat? Ohcalehttet  go maide? Mii livčče sáhttán dahkat fálaldaga  buoret?
Sara Kristine Brandsfjell
Oahppan psykiátralaš buohccidivššár. Son lea bargan suohkana psyhkalaš dearvvašvuođat- ja gárrenmirko bálvalusas Plassje ( Røros) suohkanis, njealje maŋemus jagi. Lea eret smávva gilážis man namma lea Brekken, Plassje suohkanis. Lea váldon márkkosápmái ja sudnos leat 3 máná.
Styrket omsorgstilbud til brukere i markasamisk område
Várdobáiki har fått midler til et nytt helseprosjekt. Prosjektet er finansiert med midler fra helsedirektoratet. Prosjektet går blant annet ut på å etablere samarbeid med relevante fagmiljø i regionen, innhente kunnskap om behovene til samiske innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester, spre kunnskap om behov og rettigheter til likeverdige helse- og omsorgstjenester, gi råd og veiledning til kommunale institusjoner og bidra til oppstart av ulike tiltak.
Vi vil gjerne høre med deltakerne på helsetreffet om erfaringene dere har gjort i møte med helsevesenet. Hvilke behov ser dere? Er det noe dere savner? Hva skal til for at tilbudet kan bli enda bedre?
Sara Kristine Bransfjell
Utdannet psykiatrisk sykepleier. Har jobbet i den kommunale psykisk helse- og rustjenesten på Røros de siste fire år. Kommer fra ei lite bygd som heter Brekken i Røros kommune. Er gift med en markebygding og har tre barn.