Midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, 50 % ut 2020

Várdobáiki skal gjennomføre et prosjekt der vi ønsker å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med å styrke etablert samarbeid og videreutvikle nye relasjoner med relevant fagmiljø, og kommunale helse- og omsorgstjenester i nærområdet. Kartlegging av behov samiske brukere av helsetjenester vil danne grunnlag for tiltak for å øke kompetanse hos helsetjenestene som vil gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Det kan være mulighet for arbeid neste år forutsett videre finansiering.

Ønskede kvalifikasjoner

  • helsefaglig utdanning
  • kjennskap til samisk språk og kultur
  • relevant erfaring fra lignende arbeid
  • strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
  • personlig egnethet vektlegges

Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse Tone Elvebakk, mobil: 905 31195, epost: tone@vardobaiki.no

Søknadsfrist: 2. mars

Tiltredelse: 1. mai

Søknad med CV sendes til tone@vardobaiki.no