Helsetreff med tema: Røm! Røm!, ropte pappa .- fortellinger fra krigen sett med barneøyne på Evenesmark grendehus 20. sept kl 11-14

Edel Østli Eilertsen, riegádan 23.b.1934, ja lei 6 jahkásaš go soahti álggii. Son šattai bajás meahccegilážis Duorggas. Girji maid son lea čállán, lea čoakkáldat oanehis fearanat, dili ja dáhpáhusaid birra soahtejagiin ja mat váikkuhedje sutnje garrasit. Mii beassat oasálastit su vásáhusaiguin soahtejagiin, 1940 – 1945. Priváhta ruovttuide márre duiska soalddáhat, mánát ja rávis olbmot, jaska vuosttaldedje soahteveaga. Guhkkin eret soahtešiljuin guittege árgabeaivvi eallin jotkkii nu go dábálaččat ja soames dáhpáhusat váikkuhedje garraseappot go mii mat bajásšattaimet maŋŋel soađi, doaivvuimet.

Fearanat leat muitaluvvon nu go son mánnán vásihii soađi danin dat bures govvida soahtejagiid máná sivu čađa. Leat go gearggus, gelddolaš, somás, balddihahtti ja veahá jallas fearaniidda. Bláđes boahtte siidui, hávski dutnje!

Edel Østli Eilertsen, født den 23. januar i 1934, var 6 år gammel da krigen startet. Hun vokste opp på landet i ei lita bygd som heter Snubba.
Boka hun har skrevet er satt sammen av korte historier om situasjoner og hendelser fra krigsårene som gjorde sterkt inntrykk på henne. Vi får her ta del i hvordan hun opplevde krigsårene, 1940-1945. Private hjem ble okkupert av tyske soldater, og voksne som barn gjorde stille motstand mot okkupasjonsmakten. Langt fra krigsfrontene gikk likevel livet sin vante gang og noen hendelser opplevdes sterkere enn hva vi som vokste opp etter krigen kjenner til.
Historiene er beskrevet ut fra hvordan hun som barn opplevde krigen og vi får derfor en god skildring av krigsårene sett fra et barns ståsted.
Er du klar for spenning, redsel, humor, og litt galskap? God fornøyelse!
Boka vil være til salgs på helsetreffet.

11.00 Báhtar! Báhtar!, huikii áhčči Fearánat soađi vuolde, máná čálmmiid čađa, girječálli Edel Østli Eilertsen bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Dan jaga ”fårikål”, 100 ruvnno
13.30 Vuorbebuvda

11.00 Røm! Røm!, ropte pappa Fortellinger fra krigen sett med barneøyne v/forfatter Edel Østli Eilertsen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av årets fårikål til deltakerne 100 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.