Báikenammakafea – Kafesamtale om samiske stedsnavn 16.febr kl 13 – 15 i Gågata

ca. kl 13.15 :

Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki.

Historien omkring Gullberget, Kjell Erland Pedersen

Kort orientering om Várdobáikkis stedsnavnutvalg v/Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki

sullii dii 13.15:
Báikenamat, topográfalaš namat ja eanadatipmárdus Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki bokte
Historja Guollebávtti birra, Kjell Erland Pedersen bokte
Diedut Várdobáikki báikenammalávdegotti birra Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki bokte
#giellajahki