SOS – SABMIE OVTTASTUVVON SIIDAT

29791801_1657256527694932_6332479090863739064_n

BLI MED OG LES SCENETEKST FRA SABMIE OVTTASTUVVON SIIDAT!

11. april klokken 19:00 til 21:00 på Várdobáiki kan du sammen med dramatikeren Siri Broch Johansenbidra til å lage en helt ny historie, som bare blir lest denne ene gangen.

I løpet av våren skal Siri Broch Johansen turnere hele Nord-Norge med scenetekstprosjektet Sabmie Ovttastuvvon Siiddat. Målet er å få publikums hjelp til å utvikle en tekst som skal presenteres på Festspillene i Nord-Norge 2018.

Sabmie Ovttastuvvon Siiddat (SOS). Dette store, gamle, naturlig arrogante landet. Plaget av det selvtitulerte urfolket Moskusfolket, som bor med dyra sine i grensetraktene mot Svea, i området rundt Dobrie. For SOS er et grønt land. SOS passer på at naturen er i balanse. Med ett unntak: Diamantgruvene i Dobrie, landets egentlige pengemaskin, som nå skal flyttes for tredje gang. Dobrie er hellig for moskusfolket. Geologer som har moskusk bakgrunn advarer mot at hele Dobrie-massivet kan komme til å kollapse. Uthulingsmaksimum kaller de fenomenet, som de mener kan oppstå hvis man fortsetter å uthule fjellet der man henter ut diamantene. Alle vet at dette bare er tull. Moskuske geologer kan man ikke stole på. De er ikke objektive. Det er de sabmiske geologene, de som sier at det går fint å flytte gruvene, det er bare å kjøre på, som er objektive. Det vet alle. Moskusfolk. Som maser om beiteland til moskusene sine. De skal jo bare flytte seg noen kilometer. Kan de ikke ta erstatninga og holde kjeft?

Slike ting handler denne sceneteksten om.
Deltakerne samles rundt et bord, og det holdes loddtrekning om scenerekkefølgen. En hver får utdelt en tekst, og så leser vi sammen. Etterpå kan du bli med på å bestemme hvordan teksten skal utvikles videre.

Siri Broch Johansen er samisk dramatiker, bosatt i Tana. Gjennom en rekke lesninger av prosjektet SOS skal hun utvikle tekst som skal presenteres på Festspillene i Nord-Norge 2018. Hun har fått turnestøtte fra festspillene for å gjøre denne Nord-Norge-turneen.

Lesninga foregår på norsk med innskudd på nordsamisk.

Åpent møte i Evenes om sannhetskommisjonens mandat, 20.3.2018

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii.

Goas ja gos: Njukčamánu 20. b., dii. 18.00, Várdobáiki samisk senter, Evenášši

Loga eanet: https://www.samediggi.no/Odasarkiiva/Cealkamusaid-Duohtavuoda-ja-seanadankommisuvnna-mandahta-birra
_________________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: tirsdag 20. mars, kl. 18.00-20.00, Várdobáiki, Evenes

Mer informasjon: https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Helsetreff fredag 9. mars 2018 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 ETS medisinske senter – hvilket tilbud gis og hvordan kan vi bruke det? v/ helsesekretær Renee Andersen og sykepleier Elisabeth Gullholm, ETS medisinske senter
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av kjøttsuppe 80 kr
13.30 Loddsalg

ETS medisinske senter – hvilket tilbud gis og hvordan kan vi bruke det?
ETS Medisinske Senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes, Tjeld-sund og Skånland med tilsammen 9 leger, derav seks fastleger, to turnusleger og felles kommune­overlege som skal betjene en befolkning på tilsammen ca 5600 innbyggere.
Her kan du få en konsultasjon hos legen, ­besøke laboratoriet og skiftestuen. Men hva brukes for eksempel skiftestuen til? Vi kan bruke Eportalen til å bestille time, fornye resepter og være i kontakt med senteret. Slik slipper vi ventetid og får raskt hjelp. Hvordan fungerer egentlig dette? Hvordan bruker man den?

Vi får besøk av Renee Andersen som er autorisert helsesekretær og Elisabeth ­Gullholm som er sykepleier. Begge jobber på ETS ­medisinske senter og har lang erfaring herfra.

Samiska – inför liv eller död? Foredrag ved Olle Kejonen, 5.mars, på Várdobáiki, klokken 18:00

 

Samiska – inför liv eller död?

Hvordan er samisken i det tornesamiske området? Hvor mye forskning finnes om våre dialekter? Hvordan gjør man når man dokumenterer og beskriver et språk? Med sånne spørsmål arbeider Olle Kejonen, doktograds stipendiat ved Uppsala universitet. I sin forskning skal han skrive en grammatikk basert på samisken i Kiruna, Skånland og Narvik.

Kom og hør når han forteller om sitt arbeide!

Olle Kejonen har tidligere arbeidet på Sameradioen i Sverige. Som mastergradsarbeide undersøkte han bruk av dualis i de samiske dialektene i Skånland og Narvik, og han har også skrevet en bok om verbbøyning på lulesamisk.

Åpent for alle, velkommen!

Olle Kejonen – På Várdobáiki 5.mars klokken 18.00

 

Sámegiella – eallit vai jápmit? Várdobáikkis 5.3.2018

Sámegiella – eallit vai jápmit?

Makkár lea sámegiella Duortnussámi guovllus? Man ollu dutkan gávdno min suopmaniid birra? Got dahká go dokumentere ja govvida giela? Dakkár gažaldagaiguin bargá Olle Kejonen, doktoránda Uppsala universitehtas. Doktorándabargun son meidne čállit grammatihka Girona, Skániid ja Áhkánjárgga sámegiela vuođul. Boađe guldalit go son muitala iežas barggu birra!

Olle Kejonen lea ovdal bargan Sámerádios Ruoŧa bealde. Magisttarbargun son dutkkai guvttiidlogu geavaheami Skániid ja Áhkánjárgga suopmaniin, ja son lea maiddái čállán girjji julevsámi vearbasojaheami birra.

Olle Kejonen, Várdobáikkis, 05.03.2018, dii. 18:00

Elle ja Ándá hárdiba guovssahasaid – Elle og Ándá erter nordlyset. Ny bok akkurat fra trykken

Den tredje boka om Elle og Ándá, to samiske dukker. Gjennom bøkene får du være med på noen av opplevelsene deres. I denne boka feirer de samefolkets dag. På heimveien, går de en liten tur i skogen. Der møter de skogens dyr, og våger å erte nordlyset. Mon tro hva som skjer da?

I tillegg til boka, så har forfatterne laget en lesestund/forestilling. Denne har vært presentert blant annet på Bibliotek- og kulturbussen i Kåfjord og på Senter for nordlige folk. I tillegg holder de på med en turne på Bok- og kulturbussen i Sør-Troms som skal gjennomføres i 2018. Om du ønsker besøk av forfatterne, dukkene og få en forestilling/lesestund, ta gjerne kontakt med oss her.

Du kan få en liten smakebit av boka, og høre mer om den på NRK Sápmis kulturmagasin Árdna

For å kjøpe boken, kan du besøke nettbutikken vår og finne boka her.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff Fredag 9. februar 2018 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus med konserten Mojhtestasse (minnegave)

Mojhtestasse (minnegave)
En særegen stemme, et spennende musikkutvalg og et tilbud man ikke bør gå glipp av. Helsetreffet er så heldige å få besøk av Marja Mortensson. Kom, lytt og få en opplevelse av de sjeldne

Ett års reise er over. Marja Mortensson har lett og funnet gamle joiker fra Sørsamisk og Umesamisk områder fra arkivene. Joikene har gitt inspirasjon
til å ta tak i vår kulturarv og til å lage nye joiker.
Joiken har vært godt gjemt i sørsamisk område og de færreste har lært den videre. Denne konserten tar de gamle joikene fram i lyset og gir de en havn
for videre liv og utvikling. Sammen med musikerne Daniel Herskedal (tuba) og Jakop Janssønn
(perkusjon) har Marja utviklet et sjelfullt lydbilde som yter den sørsamiske musikktradisjonen rettferdighet, kjærlighet, befrielse og fornyelse.
Marja Mortensson – joik/vokal
Daniel Herskedal – tuba
Jakop Janssønn – perkusjon

11.00 Mojhtestasse (minnegave), konsert
med Marja Mortensson – joik/vokal
Daniel Herskedal – tuba
Jakop Janssønn – perkusjon
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av spekesild med tilbehør 80 kr
13.30 Loddsalg

 

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Arrangeres i samarbeid med Kultur i Troms

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit