Várdobáikki báikenammalávdegottičoahkkin 22.06.18/ Várdobáiki stedsnavnutvalgsmøte 22.06.18

Báikenammalávdegottis lei čoahkkin bearjadaga 22.06.18. Áššelisttus ledje Rivttága namaid kvaliteahttasihkkarastima birra, ja roviid ja báktečađahiid birra Holgaladdibálgá mielde.

Stedsnavnutvalget hadde møte fredag 22.06.18 på Várdobáiki. På sakslisten var kvalitetssikring av samiske stedsnavn i Gratangen, samt bruer og tuneller i forbindelse med Hålogalandsveien.

 

 

Åpent hus i våre nye lokaler fredag 29. juni kl 14-16

Etter renovering som har pågått ca et halvt års tid er vi endelig flyttet inn i lokalene på Evenskjer.

Vi er kjempeglad for våre nye lokaler og ønsker å vise dem fram 🙂

Vi inviterer til åpent hus fredag 29.juni kl 14-16.

Vi håper så mange som mulig stikker innom, vi serverer noe godt å bite i.

Klokken 15 kommer vår egen sanggruppe Várdobiegga og har et kulturelt innslag.

Dere finner oss i Skånlandsveien 78, inngang ved siden av En Smak.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 22. juni 2018 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Sankt Hansfeiring, sommeravslutning, og planlegging av tur
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Grøt og spekemat til deltakerne, 80 kr
13.30 Loddsalg

Sankt Hans-feiring:
Hvilke skikker har vi or å feire Sankt Hans eller sommersolverv. Fins det noen historier eller sagn? Vi snakker litt løst og fast om dette
Sommeravslutning:
Sommerferien står for døren, og ett helsetreffår har vært gjennomført. Kanskje fins det noen ønsker om tema som skulle vært løftet? Vi snakker om året som har gått og det kommende helsetreffåret.
Tur:
Vi skal på tur – og har planer om at den første helsetreffet vårt til høsten blir tur. Men hvor skal vi reise? Hva vil vi oppleve?

Giellabeassi smávvadási ohppiide 18.06.18

Geassemánus 18.beaivvi mii čađaheimmet giellabeasi smávvadási ohppiide Evenášši viervván. Ledje ohppiid mielde Hársttáis, Evenáššis, Skániin ja Ráhkkas. Fáttát ledje skálžžuid, debbuid ja stáráid birra. 1. – 2. luohká mánát ohce gusaskálžžuid, savzaskálžžuid, spiidneskálžžuid, ja nu viidaset ja stohket deiguin nugo sin boaresvánhemat leat doložis dahkan. Várdobáiki guovddáš lea ráhkadan skálžžupláhkata. Muđui málisteimmet debbojukča/mállasa viervván ja mánát ožžo máistit dien. Mangasat liikojit debbojukčii. Muhtun oahppit ožžo nai geahččalit duddjot sálljanjurggoma.

Sihke mánát ja ollesolbmot  liikojit leahkit viervván vaikko hárvegođii.

Marit Myrvoll ja Mikkel Per Sara leaba govven. Máret lei mielde dan dihte go sus lea gelbbolašvuohta vuosttas heahteveahkkái.

 

Stullan 10.6.2018

Várdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea Sotnabeaivvi 10.6.2018. dii. 12:00-15:00

Gonnes: Várevulli doaimahanstobus
Goasse:
Stullan: Mánát besset gáhkket ja boradit gáhkuid

Illudit dinguin deaivvadit!

Dearvvuođat Anne Máddjas ja Audas

*Atte dieđu jus muhttin  eai geardda gluten 

***************************************************************************

 

 

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og ha det trivelig sammen – på samisk.

10.6.2018  12:00-15:00, på Myrnes aktivitetshus

Stullan: Barna får lage og spise gahkku

Gleder oss til å møte dere!

Hilsen Ann Mari og Aud

*Gi beskjed om det er noen som ikke tåler gluten

Kurs i restaureringshåndverk

DSCN9703

Fra og med høsten 2018 starter et kompetanseprogram som består av flere kursmoduler innen bygningsvern.

Målgruppe: I første rekke fagpersoner innen bygningsfag. Manglende formell kompetanse kan erstattes av realkompetanse.

Kursrekken vil pågå over to-tre år og starter i september 2018. Det første kurset vil være et rent laftekurs og skal være fra 3-7 september på Várdobáiki på Evenskjer.

Deltakerne vil få unik og etterspurt kompetanse i antikvarisk bygningsvern.

Kompetansehevingen vil starte med laftekurs som kopierer et stabbur, som består av skjelter og laft,  fra 1880 tallet.

Laftekurset vil gå over flere deler, som omfatter:

 • Innføring i lafting, del 1
 • Lafting, del 2
 • Skjelting, inkludert uttak av virke
 • Takkonstruksjon, samt never- og torvtekking

Senere kurs vil for eksempel være:

 • Tilstandsrapport og bygningsregistrering (restaureringsplan)
 • Restaurering av dører og vinduer
 • Høvelkurs og oppsetting av verktøy

Andre kursmoduler kan eventuelt settes opp etter ønske fra deltakerne

Bakgrunn for kompetansehevings programmet:

I landet som helhet og spesielt i Nord-Norge er det en mangel på fagpersoner med antikvarisk bygningskompetanse. Eldre tradisjonsbærer er i ferd med å forsvinne, og det er viktig å sikre at kunnskapen ikke blir borte.

Kursene skal bidra til å lære opp nye fagpersoner som blir fremtidens tradisjonsbærere. Ved restaurering av gamle bygninger vil det være behov for forståelse av vår kulturarv.

Kursrekken er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Sametinget, Nordnorsk bygningsvernsenter og Várdobáiki samisk senter.

Begrenset antall deltakere.
Ingen kursavgift.
Kursdeltakerne vil få en lønnskompensasjon.

 

For påmelding/informasjon  ta kontakt med:

Birger Mikkelsen, birger@nnfa.no, tlf: 40604721
Kjersti Myrnes Balto, kjersti@vardobaiki.no, tlf 41503529

Kurs i lafting

DA HAVET SLO OVER LÅVEBRUA PÅ GÁLLOGIEDDI

Velkommen til sommersesong ved Gállogieddi samiske museum 

Lørdag 2. juni kl. 12.00 åpner årets sesong på Gállogieddi samiske friluftsmuseum. I år vil geolog Geir Elvebakk Moski ta oss med tilbake til den tida havet sto helt oppe ved Gállogieddi.

Vi inviterer til kjøttsuppe-lunsj for store og små, samt kaffe/te og saft. Både bålplass (finvær) eller gammen (regnvær) og låve kan tas i bruk.

Det er også mulighet for omvisning og barn i alle aldre kan få prøve seg på lassokasting. Kulturløypa vil være satt opp for de som vil prøve sin kunnskap om samiske forhold. Ta familie og venner med til Gállogieddi – gratis entré!

Bures boahtin! Velkommen!

IMG_7272

Gállogieddi er en gammel markasamisk gård som er restaurert og gjort til et samisk friluftsmuseum. Museet forteller om menneskene og historiene fra vår nære fortid og gir et innblikk i hvordan det var å bo her for 200 år siden.

Les mer om Gállogieddi: http://www.vardobaiki.no/

Helsetreff fredag 4. mai 11-14 Lavangseidet grendehus – Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen!

11.00 Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen! Hvordan is og hav formet landskapet fra sletteland til høge fjell og dype daler
v/geolog Geir Elvebakk Moski 12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Elggryte til deltakerne, 80 kr

13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Tema:

Geologi er læra om jordas utvikling og historie gjennom 4.600.000.000 år. De aller fleste geologiske prosesser skjer svært langsomt, men innimellom får vi beskjed om at jorda utvikles gjennom jordskjelv, vulkanutbrudd, ras, storm, flom og tsunamier.

For 60 millioner år siden utgjorde Grønland-Norge et slettelandområde som Finnmarksvidda før Norske-Grønlandshavet eksisterte. Klimaet var varmt og fuktig med frodig skoger a la Danmark i dag. Vi ser rester av dette i form av høyfjellssletter og flate fjelltopper.

Vi tror at dette landskapet varte fram til ca. 2.5 millioner år siden da temperaturen på jords sank. Klimaet varierte rytmisk og 15 istider vekslet med mellomistider slik som den vi befinner oss i dag. Isbreene slipte ned landskapet slik vi kjenner det med store U-formede daler/fjorder omgitt av bratte fjell. Den siste istida varte fra ca 70.000 ås siden til ca. 9.000 år siden, hadde sitt maksimum for ca. 18.000 år siden. Etter dette steg temperaturen med anslagsvis 4 grader C og da smeltet isen gradvis ned og var forsvunnet for 8000-9000 år siden.

Når isen smeltet rant smeltevannet ut i havet og dette steg med anslagsvis 120 meter. Samtidig steg og stiger jordoverflatamed mm/år etter at tyngden av isen forsvant. I vårt område finner vi bevis for at bl.a. tunet på Gallogiedde Museum ligger på flater som ble dannet når havet sto på sitt høyeste 70-80 meter over havet i dag. Landskapet så helt forskjellig fra det vi kjenner i dag. Det beste jordbrukslandet lå under den såkalte marine grense og styrte mesteparten av bosetninger og fordelingen av dyrket mark.

 

Helsetreff fredag 13. april kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Ikke vær redd for datoen! Kom allikevel!

11.00 Trygghet i hjemmet ved ergoterapeut Ingjerd Eriksen, Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av røkt torsk med gulrotstuing 80 kr
13.30 Loddsalg

Trygghet i hjemmet
Omtrent 1/3 av alle over 65 år har minst én fall­episode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall.
Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor alene, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos personen og i omgivelsene.
Ergoterapeut Ingjerd Eriksen i Evenes kommune vil holde et foredrag om hvordan forebygge fall ved hjelp av fysisk trening, sikring i bolig, hjelpemidler samt andre tips for å sikre en aktiv hverdag. I tillegg til foredrag vil det bli mulighet for praktisk øving i hvordan reise seg opp dersom du har falt.

Ingjerd Eriksen, ergoterapeut, Evenes kommune
Ergoterapeuten skal yte ergoterapi til alle innbyggerne i kommunen. Gjennom helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid, skal ergoterapeuten fremme menneskers mulighet for aktivitet og deltakelse i hjem, barnehage, skole/skolefritidsordning, arbeid og fritid.

Sommerjobb på Gállogieddi

Gállogieddi

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum i perioden 1.juni t.o.m. 12.august 2018.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.

Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.

Arbeidsoppgaver:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta i mot og guide turister/besøkende
 • Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
 • Renhold og annet forefallende arbeid

Opplysninger som skal stå i søknaden:

 • Personopplysninger
 • Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
 • Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide

Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 16 år ved tiltredelse.

Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.

For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 76 98 50 27 / 916 97 858

Søknadsfrist: 30. april 2018     

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes