Gáktie-seminar /Kofte seminar, torsdag 6.desember kl. 18:00-21:00

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Stuornjárgga sámi duodji, som feirer 30 år i 2018, til gáktie-seminar. Seminaret vil også bli live streamet.

Temaet for seminaret er gáktie fra Ofoten og Sør-Troms, tornesamisk område.
Gáktie (kystnær tornesamisk) = Samisk kofte

SPRÅK
Seminarspråk: Norsk

STREAMING
Seminarat vil bli live streamet fra Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side.

Velkommen på seminar – enten i de nye lokalene til Várdobáiki samisk senter på Skániek/Evenskjer (det gamle Halvorsenbygget, der lensmannskontoret var) eller via live stream!

Seminaret er gratis.

FLERE SEMINARER
Duodjeinstituhtta Nordland planlegger også seminarer om kofter fra lulesamisk område, pitesamisk område, umesamisk område og sørsamisk område. Disse planlegges i 2019. Følg med!