Juleavslutning på Helsetreff fredag 14. desember kl. 11.00 – 14.00 på Lavangseidet grendehus

11.00 Juleavslutning
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Koldtbord som gir julestemning til
deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Juleavslutning
Jul og mørketid er som skapt for å dele god mat, fortellinger og opplevelser. På dette helsetreffet skal vi få mye av dette. Serveringen er koldtbord med tradisjonsmat som får deg i julestemning. Tema blir noe annerledes enn vi er vant til, kom så får du se! Håper at du tar deg tid til å komme, være ilag og få en god start på julehøytiden.

Bearjadaga juovlamánu 14. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00
Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Juovlaloahpaheapmi
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Árbevirolaš juovlabiepmu
oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbebuvda

Juovlaloahpaheapmi
Juovla- ja skábmaáiggiin hiehpá buoragit boradit ovttas, máinnasit ja muitalit skábmavásáhusaid. Mii galgat dahkat dan dearvvašvuođadeaivvadeamis. Borddii nalde boahtá leahkit árbevirolaš juovlabiepmuid. Fáddá boahtá saddat iežaláhkái go muđui láve leahkit, boade ieš geahčažit! Mii sávvat don várret áiggi boahtit. Boahtá saddat hávski.

Gáktie-seminar /Kofte seminar, torsdag 6.desember kl. 18:00-21:00

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Stuornjárgga sámi duodji, som feirer 30 år i 2018, til gáktie-seminar. Seminaret vil også bli live streamet.

Temaet for seminaret er gáktie fra Ofoten og Sør-Troms, tornesamisk område.
Gáktie (kystnær tornesamisk) = Samisk kofte

SPRÅK
Seminarspråk: Norsk

STREAMING
Seminarat vil bli live streamet fra Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side.

Velkommen på seminar – enten i de nye lokalene til Várdobáiki samisk senter på Skániek/Evenskjer (det gamle Halvorsenbygget, der lensmannskontoret var) eller via live stream!

Seminaret er gratis.

FLERE SEMINARER
Duodjeinstituhtta Nordland planlegger også seminarer om kofter fra lulesamisk område, pitesamisk område, umesamisk område og sørsamisk område. Disse planlegges i 2019. Følg med!