Restaurering av eldre bygninger- temakvelder


I forbindelse med kompetansehevingskuret i lafting i uke 36, arrangeres det åpne temakvelder for alle interesserte. 

OBS: Klokken 18:00 hver kveld

Mandag 3/9:
Om lokal byggeskikk og lovverk innen automatisk freding av samiske bygg ved Lars Børge Myklevold fra Sametinget, på Várdobáiki, Evenskjer

Tirsdag 4/9:
Restaurering av vinduer, tilstandsvurdering og restaureringsplan.  Tømrermester Per Willy Fergestad fra Drøbak Tredetaljer. Per Willy er en av instruktørene på laftekurset og har svært god kompetanse angående restaurering både praktisk og teoretisk.  sted: Stuornnjárgga sámi duodji, gamle Trøssemark skole, Nedre Trøssemark 84.

Onsdag 5/9:
Spesialverktøy produsert til spesielle oppdrag, ved smedene Hans Erik Olsen, Birtavarre, Nord Troms museum, og  Jan Tore Ovesen, Tromsø. Disse to har produsert spesialverktøy til laftekurset