Åpent møte i Evenes om sannhetskommisjonens mandat, 20.3.2018

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii.

Goas ja gos: Njukčamánu 20. b., dii. 18.00, Várdobáiki samisk senter, Evenášši

Loga eanet: https://www.samediggi.no/Odasarkiiva/Cealkamusaid-Duohtavuoda-ja-seanadankommisuvnna-mandahta-birra
_________________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: tirsdag 20. mars, kl. 18.00-20.00, Várdobáiki, Evenes

Mer informasjon: https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Helsetreff fredag 9. mars 2018 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 ETS medisinske senter – hvilket tilbud gis og hvordan kan vi bruke det? v/ helsesekretær Renee Andersen og sykepleier Elisabeth Gullholm, ETS medisinske senter
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av kjøttsuppe 80 kr
13.30 Loddsalg

ETS medisinske senter – hvilket tilbud gis og hvordan kan vi bruke det?
ETS Medisinske Senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes, Tjeld-sund og Skånland med tilsammen 9 leger, derav seks fastleger, to turnusleger og felles kommune­overlege som skal betjene en befolkning på tilsammen ca 5600 innbyggere.
Her kan du få en konsultasjon hos legen, ­besøke laboratoriet og skiftestuen. Men hva brukes for eksempel skiftestuen til? Vi kan bruke Eportalen til å bestille time, fornye resepter og være i kontakt med senteret. Slik slipper vi ventetid og får raskt hjelp. Hvordan fungerer egentlig dette? Hvordan bruker man den?

Vi får besøk av Renee Andersen som er autorisert helsesekretær og Elisabeth ­Gullholm som er sykepleier. Begge jobber på ETS ­medisinske senter og har lang erfaring herfra.