Kreft som tema på neste helsetreff, 17. mars 2017

Fredag 17. mars 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins? Ved kreftkoordinator i ETS, Astrid Bertheussen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Saltkjøtt med kålrabistappe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins?
Det fins mange ulike kreftformer, med ulike symptomer og årsaker. Hva kjennetegner kreft, hvilke symptomer bør en være oppmerksom på? Hvordan oppstår kreft, og hva skjer når kreft sprer seg? Kreft
behandles oftest med cellegift, stråling og kirurgi. Hvordan virker de ulike behandlingsformene? Hva skjer når behandlingen ikke virker? Dette er noen av temaene vi ønsker å ta opp på helsetreffet denne
gangen.

Astrid Bertheussen er kreftsykepleier og jobber som kreftkoordinator i ETS. ETS har ved hjelp av midler fra Kreftforeningen og egenandeler opprettet 50% stilling som kreftkoordinator. Koordinatoren har kontor på Fjelldal, men foretar hjemmebesøk i alle tre kommunene. Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet. Tjenesten er gratis.

Gáfestallan njuovvama maŋŋil / En kaffepaus etter slakt

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta ja mon hupmat duon dan birra go lea gáfestallan njuovvama maŋŋil. Filbma čalmmustahtta márkosámiguovlluid giella, suopman ja árgabeaivvalaš digaštallan.

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta och jag pratar om lite vad som helst när kaffet står på bordet efter slakten. Filmen dokumenterar och synliggör det markesamiska områdets språk, dialekt och vardagliga samtal.

Helsetreff fredag 17. februar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

Tema denne gangen er: Samisk 100-årsjubileum 2017 I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert i Trondheim. Det var første gang samer på tvers av landegrensene var samlet til et stort møte for å diskutere felles utfordringer. Initiativtakeren til landsmøtet var sørsamen Elsa Laula Renberg (1877–1931). Hun var en politisk aktiv og visjonær kvinne som var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. På dette helsetreffet vil vi få høre mer om både Elsa Laula og hvorfor vi har et 100-årsjubileum i år.
Ann-Mari Thomassen vil holde innlegget. Hun er en samisk politiker og allmennlærer. Hun er sametingsrepresentant for partiet Norske Samers Riksforbund fra Vesthavet valgkrets for perioden 2013 til 2017. Hun ble første gang valgt inn til Sametinget i 2001, og var medlem av Sametingsrådet både i 2006-2007 og 2013-2016.

Programmet er som følger:

Fredag 17. februar 2017
kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Samisk 100-årsjubileum 2017 ved sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av mølja til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

 

Samer og rus – Seminar om den samiske virkelighetsforståelse og den samiske familien

I samarbeid med ruskoordinator og SLT-koordinator i ETS, SANKS og Finnmarkssykehuset har Várdobáiki arrangert det andre seminaret med tema Samer og rus. Det var over 30 deltakere på Kampen ungdomshus på Evenskjer 2. februar, fra Storfjord i nord til Ballangen i sør.

Det faglige programmet var som følger:

«…å skifte ut øverste guderekke» – noen aspekter ved samisk virkelighetsforståelse» v/Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki/sosialantropolog (PhD)

Hennes fremlegg finner du her.

Marit henviste også til relevant litteratur:

Bårjås2000. De underjordiske tåler ikke korstegnet.Myrvoll

Myrvoll PhD Bare gudsordet duger.sept 2010

Myrvoll. Forestillinger om døden.2008

Familien en ressurs? v/Karen Inga Gaup og Tone Merete Haugli fra Finnmarksklinikken/SANKS

Deres innlegg finner du her

De anbefalte også følgende litteratur:

Metodeutviklingsprosjekt – ”Om kultursensitivitet i behandlingen” – teoretisk tilnærming og metodeutvikling i møte med det flerkulturelle. R.Boine og R.Kemi (2004)

Ny bok om Elle og Ándá lanseres fredag 10.feb kl 10:30 og 13 på folkebiblioteket i Harstad

Den andre boka om Elle og Ándá, to samiske dukker er ferdig. Boka heter Elle ja Ándá goađis Elle og Ándá i gammen. Gjennom begge bøkene får du være med på noen av opplevelsene deres. I denne boka møter du også uldda, som noen tror på og andre ikke.

 

Begge bøkene er å få kjøpt i vår nettbutikk, se her

Bøkene kan du få kjøpe til lanseringspris fredag 10. februar – 120 kr per bok. Til vanlig vil bøkene nå koste 150 kr per stykk.

Arvid Molund njuovva Pavena gihččit – Arvid Molund slakter Pavens geiter

Oahppasmuvva Arvid Molundiin go son njuovva Pavena gihččit. Filbma čájeha ii ge dušše movt njuovva, muhto sáhttá seammás maid gullat báikkálaš sámi suopmana.

Lär känna Arvid Molund när han slaktar Påvens getter. Filmen visar inte bara hur man slaktar, men man kan samtidigt också höra den lokala samiska dialekten.

 

Kaféseminar om samiske stedsnavn

Lørdag 4. februar 2017
kl. 13-16
på «En smak» kafe og spiseri, Evenskjer

Program:

1. Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki
2. Noaiden i Helligtind v/Marit Myrvoll, Várdobáiki
3. Innsamling, registrering og godkjenning av samiske stedsnavn i
Várdobáikis stedsnavnsutvalg v/Gudmund Johnsen

Åpent seminar for alle som har lyst til og interesse av å vite bakgrunn og betydningen av samiske stedsnavn

Bureboahtin – Velkommen!

Samisk begynnerkurs

Har du lyst til å lære samisk? Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter, setter igang 30 timers samisk begynnerkurs.

Kursstart er 24 januar 2017 kl.18.00, med 12 kurskvelder a 2,5 timer, og bygger på folkeuniversitetets Davvin kurs.

Kurssted vil være store møterom på Várdobáiki.

Ingen kursavgift, kursmateriell deles ut ved kursstart.

Påmelding, ved fremmøte.

 

Dette lærer du

Allerede etter dette kurset vil du kunne kommunisere litt på samisk. Du lærer du blant annet:

  • å fortelle hva du heter
  • å si hvor du bor
  • å fortelle hva du arbeider med
  • å stille enkle spørsmål som å spørre om veien eller å bestille noe å spise og drikke
  • å kunne skrive enkle setninger på samisk hverdagsspråk

 

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk, eller at du ser nytten av å kunne samisk på grunn av jobben, eller at du rett og slett er interessert i å lære om samisk språk og kultur. Det trenges ingen forkunnskaper i samisk og kurset er åpen for alle.

 

klemet@vardobaiki.no

 

Bures boahtin kursii – Velkommen til kurs!

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff

Bearjadaga 11. b. skábmamánu 2016 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

Fredag 13. januar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Boarrasit ja viisat-naba alkoholanain?                         Eldre og klokere – hva med alkohol?
Jostein Øyan bokte, gárrenmirko ráđđeaddii,            Ved Jostein Øyan, ruskonsulent i
Evenašši-, Dieldanuori- ja Skánit suohkan                 Evenes, Tjeldsund og Skånland
12.00 Giellaboddu                                                                       Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan                                                                  Trim
13.00 Gálásisbiergu, lákcasevsain ja ruotnasat,                   Kålrulletter med fløtesaus og
oassálastiide 80 rn.                                                          grønnsaker til deltakerne 80 kr
13.30 Vuorbegávppi                                                                    Loddsalg

Eldre og klokere
Eldre, alkohol og legemidler, en informasjon til deg over 60.
Tema som vil bli løftet er:
Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av alkohol? Negative helseeffekter. Hva skjer med kroppen din når du inntar alkohol? Hvordan påvirkes helsa di av alkohol i uheldig kombinasjon med legemidler? Gode muligheter for bedring. Helsefordeler.
Jostein Øyan, Ruskoordinator, ETS
Øyan kommer fra Høgskolen i Harstad hvor han har vært lektor ved grunnutdanningen i sykepleie og ved etter- og videreutdanningene. Han har bakgrunn som sykepleier og har arbeidet både i somatisk og psykiatrisk sykehus samt i kommunehelsetjenesten innen psykisk helsevern.
Ruskoordinator skal være en koordinerende tillitsperson som skal arbeide med relasjonsbygging og nettverksfokus. Ruskoordinator har ansvar for kompetanseutviklende tiltak på fagområdet. Etablere og være drivkraft i et tverrfaglig nettverket innenfor rusarbeid.