Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff – fredag 1. september 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

Prográmma

Bearjadaga čakčamánu 1. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

11.00 Sáhttetgo hoallat seksualitehta birra go ledjet nuorra? Bente Østli Eilertsen, Várdobáiki, bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Duorga-dápmot ja ruotnasat vuovdemassii, 80 ru
13.30 Vuorbegávpi

Muitte vuorbegávppi. Dohppe áinnas juoidá mielde vuorbádeapmái.

Romssa kulturbusse boahtá maid dohko.

Sáhttetgo hoallat seksualitehta birra go ledjet nuorra?

Ođđajagimánun 2017:n álggahii Várdobáiki prošeavtta man ulbmilin lei registreret ja duođaštit muitalusaid mat leat čatnon nissoniid eallimii sámi álbmogin Oarje-Romssan ja Nuorta-Nordlánddan. Prošeavtta namma lei Immateriála kulturárbi.

11 nissona agis 80-97 mieđihedje juogadit iežaset máhtuid ja eallinvásáhusaid. Ságastallamat báddejuvvo ja dáid ságastallamiid vuođul galget čállojuvvot teavsttat.

Nissonat juogadit sin máhtuid jurdagiid ja bargovugiid birra mat ledje čatnon nissoneallimii ja tabuáššiide nu mo áhpehisdilli, riegádahttin ja dilli njuoratmánáin áiggin goas ii lean diehttelas atnit ođđaáiggi dearvvašvuođadoaimmahaga bálvalusaid. Ságastallamiin jurddašallet maiddá nissonat sin váilevaš máhtuid birra mo lea ovttaseallin dievdduin, áiggin ovdal vuosttaš mánná bođii – ja sáhttego hoallat iežaset dievdduin seksualitehta birra ovttaseallimin.

Bente Østli Eilertsen

Bente bargá prošeavttain Várdobáikki sámi guovddážin. Son lea oahppan oahpaheaddjin 1981. Dan rájen lea sus lassioahppu pedagogihkan, lášmmohallamin ja matematihkan, ja bachelorgráda sosiálaantropologiijan 2005:n.

Program

11.00 Kunne du snakke om seksualitet da du var ungdom? ved Bente Østli Eilertsen, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av stekt Snubba-ørret med tilbehør til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Kunne du snakke om seksualitet da du var ungdom?
I januar 2017 begynte Várdobáiki et prosjekt der målet var å registrere og dokumentere fortellinger knyttet til kvinneliv blant den samiske befolkningen i Sør-Troms og Nordre Nordland. Prosjektets navn var Immateriell kulturarv.
11 kvinner i alderen 80-97 år ga sitt samtykke til å dele sin kunnskaper og sine livserfaringer. Samtalene ble tatt opp og tekster vil bli laget fra samtalene.
Kvinnene deler sine kunnskap om forestillinger og praksiser knyttet til kvinneliv og tabu-områder som graviditet, fødsel og barsel i ei tid da det ikke var en selvfølge å bruke det moderne helsevesens tjenester. I samtalene reflekterer også kvinnene over sine manglende kunnskaper om samlivet med menn i tiden før det første barnet kom – og kunne de snakke med sin utkårede om seksualitet i samlivet.

Bente Østli Eilertsen
Bente arbeider med prosjekter ved Várdobáiki samiske senter. Hun er utdannet allmennlærer fra 1981. Siden har hun tilleggsutdannelse innen pedagogikk, kroppsøving og matematikk, og bachelor i sosialantropologi fra 2005.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede. De vil lese fra boken Sølvmånen av Sissel Horndal

 

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Gállogieddi

Siden 2011 har Sametinget, i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet hatt et samisk bygningsregistreringsprosjekt.

oversikt_mg_1069

Gállogieddi som er Várdobáikis gårdstun/friluftsmuseum har fått æren av å være hovedarena for avslutningsmarkering av dette prosjektet 29.08.17. Det er ekstra stas at Gállogieddi i denne anledning får besøk av kongehuset, nemlig H.K.H Kronprins Haakon.

Det er lagt opp til en flott markering med taler, gratis servering og underholdning med samiske artister som bidrar med sang, joik og rock. Det snakkes også om at Kronprinsen vil være en av talerne.

Vi håper på å slippe unna høstregnet, men i fall det blir regn: ta med regntøy.

Det er åpent for alle og vi håper på stor deltakelse slik at det blir litt av en folkefest! Alle er velkommen, enkeltpersoner, skoler og barnehager.

 

Várdobáiki og Márkomeannu samarbeider med Sametinget om praktisk arrangement.

Program for dagen finner du her: Avslutningsmarkering av det samiske bygningsregistreringsprosjektet

OBS.
Ved kongelig deltakelse er det praksis at veien må stenges i noenlunde god tid før kongefølget ankommer, så besøkende må være ute i god tid, slik at de rekker opp til tunet før kl 10:30. De som kommer for sent slipper ikke forbi veisperring nede ved fylkesveien.

 

SÁMEGILLII:

G.M. RUVDNOPRINSA HAAKON GALLEDA GÁLLOGIETTI

2011 rájes lea Sámedikkis ovttas Riikaantikvárain ja Dálkkádat- ja birasdepartemeanttain leamaš sámi huksenprošeakta.

Gállogieddi mii lea Várdobáikki dálušilju/olgomusea lea ožžon gudni leat váldobáikin dán prošeavtta loahpahančalmmusteapmái 29.08.17. Lea erenoamáš hávski ahte Gállogieddái dan oktavođas boahtá gonagaslaš guossi, namalassii G.M. Ruvdnoprinsa Haakon.

Lea plánejuvvon fiinna čalmmusteapmi gonnes leat sárdnit, nuvttá guossoheapmi ja sámi artisttat guoimmuhit lávlagiiguin, luđiiguin ja rockain. Beaggá maiddá ahte Ruvdnoprinsa lea okta sis guđet galget sárdnut.

Mii sávvat min nagodit garvit čakčaarvvi, muhto jus arvá: váldde mielde arvebiktasiid.

Lea rabas gait olbmuide ja mii sávvat ahte bohtet ollu olbmot vai šaddá albma álbmotfeasta! Gaittinat leat buresboahtimat, ovttaskas olbmot, skuvllat ja mánáidgárddit.

 

Várdobáiki ja Márkomeannu  ovttasbarget Sámedikkiin praktihkalaš lágidemiin.

 

Prográmma gávnnat dánne: Sámi huksenprošeavtta loahpahančalmmusteapmi

FUOM.
Go gonagaslaččat leat guossin de lea dábálaš ahte ferte giddet geainnu buori áiggis ovdal gonagaslaš ja su mieđušteaddjit bohtet, nu ahte eará guossit fertejit leat áiggil sajis, vai jovdet bajás šilljui ovdal dii 10:30. Sii guđet bohtet menddo maŋŋit eai beasa geaidnogiddemiid meattá mat biddjojit fylkkageidnui.

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Gállogieddi

Siden 2011 har Sametinget, i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet hatt et samisk bygningsregistreringsprosjekt.

oversikt_mg_1069

Gállogieddi som er Várdobáikis gårdstun/friluftsmuseum har fått æren av å være hovedarena for avslutningsmarkering av dette prosjektet 29.08.17. Det er ekstra stas at Gállogieddi i denne anledning får besøk av kongehuset, nemlig H.K.H Kronprins Haakon.

Det er lagt opp til en flott markering med taler, gratis servering og underholdning med samiske artister som bidrar med sang, joik og rock. Det snakkes også om at Kronprinsen vil være en av talerne.

Vi håper på å slippe unna høstregnet, men i fall det blir regn: ta med regntøy.

Det er åpent for alle og vi håper på stor deltakelse slik at det blir litt av en folkefest! Alle er velkommen, enkeltpersoner, skoler og barnehager.

 

Várdobáiki og Márkomeannu samarbeider med Sametinget om praktisk arrangement.

Program for dagen finner du her: Avslutningsmarkering av det samiske bygningsregistreringsprosjektet

OBS.
Ved kongelig deltakelse er det praksis at veien må stenges i noenlunde god tid før kongefølget ankommer, så besøkende må være ute i god tid, slik at de rekker opp til tunet før kl 10:30. De som kommer for sent slipper ikke forbi veisperring nede ved fylkesveien.

 

SÁMEGILLII:

G.M. RUVDNOPRINSA HAAKON GALLEDA GÁLLOGIETTI

2011 rájes lea Sámedikkis ovttas Riikaantikvárain ja Dálkkádat- ja birasdepartemeanttain leamaš sámi huksenprošeakta.

Gállogieddi mii lea Várdobáikki dálušilju/olgomusea lea ožžon gudni leat váldobáikin dán prošeavtta loahpahančalmmusteapmái 29.08.17. Lea erenoamáš hávski ahte Gállogieddái dan oktavođas boahtá gonagaslaš guossi, namalassii G.M. Ruvdnoprinsa Haakon.

Lea plánejuvvon fiinna čalmmusteapmi gonnes leat sárdnit, nuvttá guossoheapmi ja sámi artisttat guoimmuhit lávlagiiguin, luđiiguin ja rockain. Beaggá maiddá ahte Ruvdnoprinsa lea okta sis guđet galget sárdnut.

Mii sávvat min nagodit garvit čakčaarvvi, muhto jus arvá: váldde mielde arvebiktasiid.

Lea rabas gait olbmuide ja mii sávvat ahte bohtet ollu olbmot vai šaddá albma álbmotfeasta! Gaittinat leat buresboahtimat, ovttaskas olbmot, skuvllat ja mánáidgárddit.

 

Várdobáiki ja Márkomeannu  ovttasbarget Sámedikkiin praktihkalaš lágidemiin.

 

Prográmma gávnnat dánne: Sámi huksenprošeavtta loahpahančalmmusteapmi

FUOM.
Go gonagaslaččat leat guossin de lea dábálaš ahte ferte giddet geainnu buori áiggis ovdal gonagaslaš ja su mieđušteaddjit bohtet, nu ahte eará guossit fertejit leat áiggil sajis, vai jovdet bajás šilljui ovdal dii 10:30. Sii guđet bohtet menddo maŋŋit eai beasa geaidnogiddemiid meattá mat biddjojit fylkkageidnui.

Govat ja muitalusat, vuosehus ja kataloga – Foto og fortellinger, utstilling og katalog

Duođaštusprošeavtta Govat ja muitalusat ulbmil lea ávvudit 100-jagi ávvudeami vuosttas sámi riikačoahkkimis Tråantes 1917:s. Mii leat reiden johtti vuosehusa govaiguin ja muitalusaiguin mat ovdanbuktet sámi orruma ja eallima áigodagas 1910-1925 Várdobáikki doaibmaguovllus Nuorta-Nordlánddas ja Oarje-Romssas. Muitalusain lea stuorra govdodat ja govvidit bures árgabeaivi 100 jagi áigi.

Prošeakta gaskkustuvvo vuosehusas rollupsaid bokte ja gullevaš kataloga bokte. Vuosehusas leat 32 rollups, mas okta lea diehtojuohkinposter prošeavtta birra. Olbmot leat rápmon dan. Lea álki sirdit rollupsaid ja daid lea álki cegget. Jus dieđát lágidemiid birra dahje dus alddát lea vejolašvuohta vuosehit vuosehusa, de muital midjiide. Mii áinnas luoikat vuosehusa, katalogaid ja eará. Prošeavttas ii leat vejolašvuohta máksit sáddema ja eará olggosgoluid ovddas dákkár lágidemiid oktavuođas. Jus háliidehpet vuovdit kataloga, oažžubehtet 30% hattis bálkán vuovdima dihte, namalassii 40 ru juohke girjji ovddas mas lea vuovdinhaddi 120 ru.

Kataloga sáhttá oastit min neahttagávppis, dahje jus finadat min luhtte Nautås.

 

Dokumentasjonsprosjektet Foto og fortellinger har som mål å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Vi har laget en ambulerende utstilling av foto og fortellinger som formidler samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det er stor spennvidde i historiene som tegner et godt bilde av hverdagslivet.

Formidlingen av prosjektet skjer primært gjennom selve utstillingen av rollups og tilhørende katalog. Utstillingen består av 32 rollups, derav den ene som en informasjonsposter fra prosjektet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på den. Rollupsene er lette å frakte med seg og enkle å montere opp. Om du vet av arrangement eller har selv anledning til å vise frem utstillingen, må du ikke nøle med å si ifra. Vi låner gjerne ut utstilling, kataloger og annet. Prosjektet har ikke anledning til å betale for frakt og andre utgifter i forbindelse med et slikt arrangement. Om dere ønsker å selge katalogen, vil dere få 30% i kommisjon for salget, dvs 40 kr per solgte bok med utsalgspris på 120 kr.

Katalogen kan kjøpes i butikken vår her på websiden, eller om du kommer innom oss på Nautå.

 

 

Nybegynnerkurs i nordsamisk på Ánddanjárga/Andenes

sátnegirjjit

I høst starter vi opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på Andenes/Ánddanjárga.

 

Oppstart 20. september kl. 17:00.

Sted: Andøy videregående skole

Kurslærer: Berit Bær Utsi

Litteratur: Sápmái go?, Nordsamisk minigrammatikk og ordbøker (enten nettordbok eller vanlig bok)

For påmelding, ta kontakt på tlf. 76985020/90057123.

Det er ingen kursavgift, men man må kjøpe bøker selv. Várdobáiki vil være tilstede ved kursstart og det vil bli muligheter for å kjøpe bøkene da. Den eneste boka du må ha er Sápmái go?. Det finnes både ordbøker og grammatikkressurser på nett, dere vil få informasjon om dette på kurset.

 

Det kan bli aktuelt at kurset avholdes som helgesamlinger, dette er noe som avklares med kurslærer og deltakere på første kurskveld.

Bures boahtin!
Velkommen!

 

 

Priser: 

Sápmái go? 349,-

Nordsamisk minigrammatikk 200,-

Samisk – Norsk- Samisk ordliste 210,-

Ledig vikariat

Ledig vikariat som språkkonsulent ved Várdobáiki samisk språksenter.

Grunnet sykdom og  midlertidig overflytting til andre arbeidsoppgaver er det ledig vikariat ved Várdobáiki samisk språksenter i minimum tre måneder.Arbeidsoppgaver:  Administrativt og praktisk arbeid ved språksenteret. Språksenterets oppgaver knyttes til bevaring og utvikling av samisk språk i Sør-Troms og Nordre Nordland. Regionen er i nord-samisk språkområde.  Søker må være samisktalende og ha kompetanse i samisk skriftlig språk. Det er en fordel med kjennskap til lokal samisk dialekt og kultur.

Språkkonsulenten vil i samarbeid med andre ved språksenteret ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarenaer, språkkurs, og språkaktiviteter.

Stillingstørrelse: 60% med mulighet til økt stillingsandel og utvidet periode.

Søknadsfrist 09.8.2017, ønsket oppstart 15.8 . Lønn etter avtale.

Kontakt Kjersti Myrnes Balto for flere opplysninger, tlf 41503529

Top Advice on Dating Online

By definition, dating online is the association of a couple of individuals throughout https://us.siderdating.com/flirt/lovoo-regional.html the Internet. Internet dating can be horrible. Online dating removed typically the transaction costs involved with unearthing a partner. Internet dating has come to function as default approach to discover a partnership. Internet dating is a very imperfect market. Internet dating gives you accessibility to building a dialogue with a person before meeting in person. Internet dating have been demonstrated to be a thriving program for meeting people plus setting up dates.

Facts, Fiction and Dating Online

There are several going out with apps and understand really hard for a man or woman to choose which one suits their demands. Unfortunately, just like any other technology, it also comes along with some cons. Internet dating Apps are platforms on which someone indicates a limited number of information about them with the wish to meet different folks seeking occassions.

Dating Online: No Longer a Mystery

Dating and finding schedules ought to be fun, so take a rest and relish! It’s ALL RIGHT to have a break from online dating apps and it may help you regain some control. Dating as a whole is usually an extremely risky event because an individual always invests their time and money on a longer duration of time so as to get to discover somebody who may not just be the correct match for them. The important internet dating places may not have capacity to guarantee you the appreciation of continually locating a match, whoever you’re, what it really does is how the plan of action is made much simpler. One of the greatest reasons for dating on the internet is that it is simple to date more than 1 person before deciding who you connect more with. So instead it is possible to attempt suggesting open-ended questions about stuff your on-line match is certainly interested in.

It’s possible for you to join the website, create a free accounts and after that proceed with the hunt for hot ladies on line. Dating sites are primarily meant for a single person to fulfill another. In case you must pay a monthly charge to be part of a going out with site like that, remember that the particular monthly fee is crucial that you simply keep getting all of the high grade connections that you’re getting. Online dating sites may be a superb method of fulfill your new romantic interest. On-line founder dating sites have been in life for a little while, but when addressing ineffective.

When dating online, to start with, ascertain why you would like to seduce a man. Dating on the internet can mean reaching people of different cultures plus backgrounds so ensure you understand find out how to respect them. Internet dating is a an all-time high among singles today. Internet dating is continuing to grow with the growth of technology. Internet dating has additionally taken its place in living of internet users and matchmaking services. Internet dating has been growing exponentially over the past couple of years. Online dating has turned into one of the most celebrated strategies to fulfill prospective associates over the previous twenty many years.

Breaking up with a person on the internet is alright however, you need to be truthful regarding the cause. Because talking on the internet is the key type of communication it’s totally fine to send an email to the one who has the backup motives. You may use that and make sure that you find the ideal date online.

DUODJIINSITUHTTA  har ledig VEILEDERSTILLING, kontorsted ved Várdobáiki, 2.gangs utlysning:

Utlysning av 50 % stilling som duodjiveileder  v/  Duodjeinstituhtta avd. region Nordland, kontorsted Evenes/ Skånland

Duodjeinstituhtta søker etter en fagperson i duodji med relevant utdanning for stillingen. Kunnskaper i samisk kultur og duodji er en forutsetning. Samisk språkkunnskap og evnen til samarbeide vil vektlegges.

Søknadsfrist:  1 juli 2017

Ansettelse v/ DIs styre.

adresse: Duodjeinstituhtta, Boaronjarga 1, 9520 Kautokeino

Epost:  postmottak@duodjein.com

For mere informasjon om stillingen direktør Inga Hermansen Hætta tlf . 95030001:  www.duodjein.com

DUODJE – STULLAN

Duodje-stullan

Várdobáiki sámi guovddáš, bovde mánáid ja váhnemiid, áhkuid ja ádjáid, stullansámástallamii

Duodjehuonahin Vuopmegeahččen GASKAVAHKKU 21. B. GEASSEMÁNUS DII. 17.00

Prográmma:

Stullat, stullat – sámástit, borrat, bargidit ja lanjahit osttuid!

Várdobáiki samisk senter, inviterer barn og foreldre, bestemødre og bestefedre, til «samisk gjennom lek» på Várdobáiki ONSDAG 21. JUNI kl. 17.00

Helsetreffet på tur – 14.-15. juni reiser vi til Lakselvbukt og Manndalen

Som markering av det samiske 100-årsjubileet i 2017 ønsker Várdobáiki å invitere til en kulturell opplevelse der samisk kultur og historie står sentralt. Vi vil besøke Gáisi giellaguovddáš/språksenter i Lakselvbukt. Dagen etter går turen videre til Manndalen der Senter for nordlige folk tar imot oss. På turen vil vi få møte andre eldre samer og bli kjent med deres kultur og samfunn. Vi skal også presentere vårt helsetreff som inspirasjon for å starte med tilsvarende i Lakselvbukt.
Várdobáiki spanderer selve turen på dere, hver enkelt må dekke mat og overnatting selv.

Gáisi språksenter, Lakselvbukt onsdag 14. juni
12:30 Besøke Bo- og servicesenteret i Lakselvbukt Lunsj
13:30 Foredrag/samtaler om samene i Lakselvbukt
14:30 Foredrag om Várdobáikis helsetreff
15:00 Besøke Husflidslaget
16:00 Bussavgang fra Lakselvbukt
16:45 Middag på Vollan gjestestue, Nordkjosbotn

Nordlige folk senter i Manndalen
torsdag 15. juni
08:45 Bussavgang
09:30 Besøk på Husfliden
10:30 Omvisning på museet
11:30 Foredrag om opprørsbygda Manndalen
12:30 Lunsj på senter for nordlige folk
13:30 Bussavgang – hjemreise
17:00 Middag på Bjerkvik hotell

Overnatting på Olderelv camping i Skibotn
– 5 store hytter med 6 soveplasser (to soverom) med dusj og wc i hytta. Pris 1300 kr
– 4 små hytter med 4 soveplasser uten dusj og wc i hytta. Pris 650 kr
Vær vennlig å oppgi hvilken hytte du ønsker, og hvem du eventuelt ønsker å dele med.
Det er mulig å leie sengetøy, pris 100 kr per sett. Dere kan ta med eget sengetøy, pute og teppe fins der.

Kjørerute onsdag 14. juni
Tjeldsundkroa 08:00
Dyrvikhøgda 08:10
Elvemokrysset 08:15
Truckstop 08:35
Snubba 08:50
Grovfjordkrysset 08:55
Bjerkvik 09:10

Påmeldingsfrist: 7. juni 2017
Påmelding via mail: tone@vardobaiki.no
telefon 90531195. Det er mulig å melde seg på via mobil etter 30. mai. Påmelding via mail har ingen begrensinger.

Det er plass til maks 45 personer. Først til mølla 🙂

Pris: Du betaler for mat og overnatting. Várdobáiki spanderer resten.

Du må oppgi:

  • navn
  • mobilnummer
  • hvor du ønsker å komme på bussen
  • hvor du vil bo og om du har ønsker om hvem du vil dele med

Gjerne også om du har spesielle ønsker eller behov.