Museets kommende gjenstander – presentasjon av Bååstede og tromme

 

IMG_2951

Torsdag 7. desember kl 19 på Várdobáiki presenteres alle gjenstander som Várdobáiki museum får tilbake fra Norsk Folkemuseum (Bååstede-prosjektet). Samtidig presenterer vi tromma som blir en del av vår framtidige utstilling.

Enkel servering.

VELKOMMEN

Bååstede-prosjektet er et tilbakeføringsprosjekt av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene. Av ca 4200 gjenstander skal halvparten tilbakeføres til sine hjem-regioner.

Tromma, som ble levert til Tromsø museum i mai 2016, er funnet i Gratangen, og er en av svært sjeldne gjenstands-typer.

NFSA.0312 NFSA.0301 NFSA.1486 NFSA.3058C NFSA.4410A

 

Helsetreff fredag 24. november 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – fáddá Várdobáiki ođđa lanjain Skániin

Bearjadaga skábmamánu 24. b 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenáššemárkku gilihuotnahis

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin, Kjersti Myrnes Balto bokte, Várdobáiki
12:00 Giellaboddu
12:30 Lášmmohallan
13:00 Ruovttureidejuvvon guollegáhkut rušpesaláhtain vuvdojuvvot 80 ru
13:30 Vuorbevuovdin

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin
2017:s lea 30 jagi áigi go bargu álggahuvvui ásahit sámi kulturguovddáža regiovdnii. Dan rájes leat leamaš máŋga aktevrra áššis. Leat ráhkaduvvon čielggadusat, modeallat ođđa kulturhuotnahis, leat čađahuvvon čoahkkimat ja olbmot leat bargan ollu huksen dihte sisdoalu ođđa sámi guovddážii. Boahtte jahkebeali sirdá Várdobáiki ođđa lanjaide Skániin, dohko gos ovdal lei Evenskjersenteret.
Mii lei višuvdna, niehku ja mii šaddá duohtavuohtan?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti lea Várdobáikki beaivválaš jođiheaddji. Son lea bargan ásahusas 2000 rájes ja lea son guhte buoremusat diehtá mii lea dáhpáhuvvan huonas-áššis dan maŋimuš 17 jagi, mo lea stáhtus dál ja mo sihtá Várdobáiki atnit daid ođđa lanjaid Skániin.

 


 

Helsetreff – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer

Fredag 24. november 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenesmark grendehus

11.00 Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av heimlaga fiskekaker med råkost 80 kr
13.30 Loddsalg

Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer
I 2017 er det tretti år siden det ble startet et arbeid med å få et samisk kultursenter til regionen. Siden den tid har mange aktører vært inne i bildet. Det er laget utredninger, modeller av nytt kulturhus, det er gjennomført møter og det er lagt ned mye arbeid i å bygge opp innhold til det samiske senteret. I løpet av det neste halvår vil Várdobáiki flytte inn i nye lokaler på Evenskjer, i det tidligere Evenskjersenteret.
Hva var visjonen, drømmen og hva blir virkeligheten?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti er daglig leder ved Várdobáiki. Hun har arbeidet ved institusjonen fra 2000 og er den som har best oversikt over hva som har skjedd innenfor hus-spørsmål de siste 17 år, hvordan er status nå og hva Várdobáiki ønsker å bruke de nye lokalene på Evenskjer til

Markering av Tråante 2017 i Hárstták/Harstad

 

Markering av jubileumsåret for Samefolkets dag -Tråante 2017 i Hárstták/ Harstad på Trondenes Historiske senter med foredrag, kafé og sosialt samvær. Dagen avsluttes på Harstad kino.
11.00-11.15: Åpning ved ordfører Marianne Bremnes. Joik ved fylkesmusiker Marja Helena Fjellheim Mortensson.

11.15-12.15: Foredraget «Kunnskapstradisjoner og samiske helbredere» + filmen «Just a natural thing», ved Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki samiske museum.

12.15-13.00: Pause 🙂

13.00-13.45: «Tråante 1917 sett nordfra», Ivar Bjørklund, professor
Seksjon for kulturvitenskap,UiT Tromsø

13.45-14.00: Varaordfører i Skånland kommune Odd Are Hansen avslutter seansen sammen med fylkesmusiker Marja Helena Mortensson.

Arrangementet på Trondenes Historiske Senter er gratis.

14.30: Harstad kino: filmen «Jul i mummidalen» på samisk med norsk tekst.

Les mer om arrangementet på facebooksiden  Det samiske Harstad

Bååstede-utstilling åpnes

Onsdag 22.nov 2017 kl 15.00 åpner utstillinga Bååstede på Várdobáiki samisk senter. Utstillinga består av 24 fotografier av gjenstander som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene.

Enkel servering.

Velkommen!

IMG_5078 IMG_5087IMG_5084IMG_5085

Bååstede er navnet på et musealt tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Prosjektet Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Museumssiida, Øst-Finnmark; RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark; Senter for nordlige folk, Nord/Midt-Troms; Várdobáiki Musea, Sør/Midt-Troms og Nordre Nordland, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten av gjenstander skal forbli på Norsk Folkemuseum for å formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet flere tusen gjenstander fra hele Sápmi på 1800- 1900-tallet og som i dag er på Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Prosjektet er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. For Várdobáiki Museum innebærer dette at av ca 50 gjenstander blir halvparten tilbakeført til oss. Samlingen på Norsk Folkemuseum er innsamlet før Várdobáiki Museum ble opprettet, og selv om det ikke er mange gjenstander, vil dette likevel bli en verdifull del av samlingen.

Bovdehus/Invitasjon – Juovllat Mumenleagis

BOVDEHUS – Juovllat Mumenleagis

(norsk tekst under bildet)

Várdobáiki bovde buohkaid Hársttáide geahččat guhkesfilmma Juovllat Mumenleagis 25.11.17 dii. 14:30 Harstad Kinos. Filbma lea davvisámegillii ja lea tekstejuvvon dárugillii, loga eanet filmma birra dáppe.

 

Várdobáiki skeŋke billeahtaid čuovvovaččaide:

  • Mánát geat lávejit leat mielde Stullamiin maid Várdobáiki lágida.
  • Mánát geat leat Márkománák mánáidgárddis.
  • Oahppit mánáid- ja nuoraidskuvlladásis geain lea sámegiella fágan Várdobáikki doaibmaguovllus.

Várdobáiki máksá mánáid ja nuoraid billeahtaid + 1 billeahta mieđušteaddjái/áhččái/eadnái.

 

Ferte sáddet e-boastta čujuhussii annemarja@vardobaiki.no jus siđat nuvttá billeahtaid. Mii dárbbašat dáid dieđuid: Namma, ahki, guđe skuvlii/mánáidgárdái gullá + mieđušteaddji namma.

 

Lea rabas filbmavuosehus, buohkat leat buresboahtimat!

 

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis e-boastta annemarja@vardobaiki.no dahje telefovnna 95 07 55 42 bokte.

MummidalenSamiskStåendePlakat

INVITASJON – Juovllat Mumenleagis

Várdobáiki inviterer alle til Harstad for å se langfilmen Juovllat Mumenleagis (Moomins and the winter wonderland) 25.11.17 kl. 14:30 på Harstad Kino. Filmen er på nordsamisk med norsk undertekst, les mer om fimen her.

 

Várdobáiki spanderer billetter til følgende:

  • Barn som bruker å være med på Stullan som Várdobáiki arrangerer.
  • Barn i Márkománák samisk barnehage.
  • Elever i grunnskolen som har samisk som fag i Várdobáiki sitt virkeområde .

Várdobáiki betaler for billettene til barn og ungdom i disse kategoriene + 1 billett til en voksen som er med.

 

Om dere vil ha billetter så må du sende en e-post til annemarja@vardobaiki.no om du ønsker gratisbilletter. Várdobáiki trenger informasjon om dette: Navn, alder, hvilken skole/barnehage man tilhører + navnet til ledsager.

 

Det er en åpen filmvisning, alle er hjertelig velkommen

 

Om du har noen spørsmål, ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven ved Várdobáiki på e-post annemarja@vardobaiki.no eller telefon 95 07 55 42.

Museumsleder Marit Myrvoll oppnevnt som leder for samisk forskning

Nytt styre oppnevnt i Norges Forskningsråds Programområde Samisk Forskning (P-samisk III).

Museumsleder Marit Myrvoll ved Várdobáiki er oppnevnt til leder for Norges Forskningsråds nye programstyre for samisk forskning (P-samisk III).

Marit Myrvoll er sosialantropolog og hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med fokus på samiske forhold, statlig verdensarvpolitikk, verdensarv i Arktis, klima- og andre endringsprosesser med innvirkning på kulturarv, samt styringssystemer og utfordringer vedrørende urfolk/samer samt nasjonal og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis. Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, religiøs tro, prosjektledelse og formidling.

Marit satt som medlem i det forrige programstyret og hun har vært leder for utvalget som har skrevet den nye programplanen (SAMISK  III) som ble vedtatt i juni i år og skal gjelde i ti år fremover.

Nytt programstyre for samisk forskning III ble oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap den 18. oktober 2017. Styret er oppnevnt for fire år. Det nye programstyret går straks i gang med å utforme en utlysning med søknadsfrist våren 2018.