Samiske kortfilmer produsert ved Várdobáiki

Várdobáiki har fra høsten 2015 gjennomført et prosjekt med mål å dokumentere markasamisk tradisjonskunnskap og nåtid gjennom kortere og lengre filmer. Prosjektleder og filmskaper er Max Macké. Det er produsert 11 filmer som dokumenterer nåtid og 3 filmer som dokumenterer tradisjonell kunnskap. Prosjektene har vært finansiert av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

I denne siste filmen i serien vår vi se og lære tradisjonskunnskap om einer og eineravkok. Lorense Øivand og hennes barnebarn Ida Sofie Reinås Brandsegg forteller om og lærer oss om hvordan de lager og bruker eineravkok etter tradisjonell metode.

Disse filmene er blitt laget under prosjektet Filmatisert tradisjonskunnskap og samtid i Ofoten og Sør-Troms:

 1. Gulahallat Eatnamiin/WE SPEAK EARTH/Sara Marielle Gaup Beaska. Før FN’s klimatoppmøte i Paris høsten 2015, COP 21, lagde Sara Marielle Gaup Beaska en joik for å sette fokus på utfordringene med kampen mot klimaforandringene sett fra et samisk perspektiv. Sara Marielle oppfordrer alle å joike Gulahallat eatnamiin/We Speak Earth og lytte og handle etter hvordan vår jord urtrykker seg om sin helse. Samisk tale/engelsk tekst: https://www.youtube.com/watch…
 1. Ovddeš ja otná šilju – Gállogieddi museum 25 jagi. Aktiviteter med teater, bidus og joik under feiringen av Gállogieddi friluftsmuseum som fylte 25 år høsten 2015. Medvirkende er blant andre Marit Myrvoll, Else Grete Broderstad, Sandra Fjellaksel Pedersen, Jeanette Strøm Oppholt og Ante Mikkal Gaup. Norsk/samisk tale og samisk/svensk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Márkomeannu čávvacoahkin 2015. Første forberedende oppmøte før Márkomeannufestivalen 2016. Kurs i lavvoliv, matlaging, quiz, møte og ølsmaking. Medvirkende er Márkomeannus stab og Boazovazzi. Samisk/norsk tale og tekstet med samiske/svenske støtteord og forklaringer: https://www.youtube.com/watch…
 1. Golbma goara gavnnadit. Et møte mellom tre kor; det samiske Várdobiegga, det russiske Snjezica og det nordnorske Bogen sangforening. Filmen følger dager med workshops, øving, konsertframføring og interagering mellom korene. Medvirkende er blant mange andre stemmer: Ante Mikkel Gaup, Ekaterina Amundsen, Agnar Kvernmo, Jorun Murberg Spaun og flere russiske talspersoner. Norsk tale med mindre innslag samisk/samisk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Rigearanat dorggidáhttet máilmmi. Reportasje om Troublemakers, et ungt rockeband fra Evenes og Tjeldsund med Inna Marja Amundsen som sanger. Medvirkende er Eivind Lossius, Magnus Farstad Grøttem, Inna Marja Amundsen, Sander Røberg og Even Østland. Norsk tale/samisk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Olea ja Irene gumbeaba. Film om hvordan man lager gumba (blodklubb). Olea Storelv og Irene Nikolaisen bruker lokal samisk dialekt da de underviser og byr på en lokal kulinarisk spesialitet. Medvirkende er blant andre Olea Storelv og Irene Nikolaisen. Samisk tale og tekstet med samiske/svenske støtteord og forklaringer: https://www.youtube.com/watch…
 1. Márkomeanu mediamánát. Under forberedelsene av Márkomeannufestivalen fikk Márkomailbmi to unge praksisarbeidere. Disse intervjuer hverandre og presenterer seg selv og festivalen. Medvirkende er Inna Marja Amundsen og Malene Eriksen. Norsk/samisk tale: https://www.youtube.com/watch…
 1. Rekruttstaben, Elise Nilsen Broderstad. De unge praksisarbeiderne lager sin egen film om márkomeannus rekruttstab. Medvirkende er Malene Eriksen som intervjuer Elise Nilssen-Broderstad. Samisk tale/svensk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Nuoraid Sessions. Unge samiske artister skaper låter ilag med den ypperste musikkeliten. Reportasje og intervjuer med deltakerne. Medvirkende blant andre er Hilda Länsmann, Emma Elliane Oskal Valkeapää, Elin Oskal og Ellen Marie Heatta Isaksen. Samisk/norsk tale og svensk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Psykalaš dearvašvuoda Máilbmebeaivi Skániin. Verdensdagen for psykisk helse i Skånland ble avholdt i Skånlandshallen med musikk og stand-up-komedieshow. Medvirkende er Barbro Hætta, Julie Alapnes, Halvard Rundberg, Trine Lise Olsen og Rigmor Ingebrigtsen: https://www.youtube.com/watch…
 1. Duoddjojun sánit – Anne Wuolab. Bilde- og ordkunstneren Anne Wuolab åpnet sin utstilling på Galleri Várdobáiki. En kort reportasje om kunstnerens tanker om egen kunst. Medvirkende er blant andre Anne Wuolab og Tone Elvebakk. Samisk/norsk tale og forklarende tekstsetninger på samisk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Arvid Molund njuovva Pavena gihččit. Arvid Molund slakter en geit og blir intervjuet underveis der han forteller på lokal samisk dialekt om hva som skjer. Medvirkende er Arvid Molund, Klemet Isaksen Hætta og Odd Arne Henriksen. Samisk med innslag av norsk. Samtalen er transkribert til tekst: https://www.youtube.com/watch…
 1. Gáfestallan njuovvama mannjil. Samtale ved kjøkkenbordet etter slaktingen. På lokal samisk dialekt snakkes det om tidligere slaktehendelser, om dyrehold og gårdsbruk, friluftsaktiviteter og allmenne betraktninger. Medvirkende er Arvid Molund, Klemet Isaksen Hætta og Odd Arne Henriksen. Samisk med innslag av norsk. Samtalen er transkribert til tekst: https://www.youtube.com/watch…
 1. Lorense ja Ida Sofie – Gaskkasa ja gaskkashávdda birra. Reportasje om Lorense Øivand og Ida Sofie Reinås Brandsegg som på lokal samisk dialekt forteller om ulike bruksområder for einer. Det kokes einelåg og Ida Sofie viser hvordan hun bruker einelåg som hårpleieprodukt. Medvirkende er Lorense Øivand og Ida Sofie Reinås Brandsegg. Samisk med innslag av norsk. Samtalen er transkribert til tekst: https://www.youtube.com/watch…

Et tidligere prosjekt kalt Youtube handlet om dokumentasjon av markesamisk samtid. Her er følgende filmer produsert:

 1. Gállogieddeheajat 1. Film om et giftemål mellom en markesamisk gutt og en jente fra sør i landet. Bryllup med vielse og påfølgende middag/bryllupsfest var holdt på det markesamiske friluftsmuseet Gállogieddi. Kameraet følger slektninger, gjester, arbeidere, brud og brudgom under forberedelser, vielse og middag. Filmen har korte undertekstsegmenter på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Gállogieddeheajat 2. Fortsettelse på filmen om bryllupet på Gállogieddi. Fokuserer mer på middagsunderholdning og bryllupsfest. Også denne filmen har korte undertekstsegmenter på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. márkomeannu#HERSKO del 1. Márkomeannu arrangerte en samisk matfestival på Evenskjer med marknad, underholdning og forelesninger. Markomeannu#HERSKO del 1 konsentrerer seg om forelesningene, men tar også for seg en del samisk underholdning. Filmen har korte undertekstsegmenter på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. márkomeannu#HERSKO del 2. Denne delen fokuserer på dag 2 av festivalen og dykker ned i marknadsdelen, der det tilbys mat, salg av duodji og fullt av forskjellig samisk underholdning. Filmen har korte undertekstsegmenter på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. márkomeannu#HERSKO del 3. En kort film om hvordan man lager leverpostei av reinlever. Undertekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Giellavázzinmátki del 1. Filmen tar for seg en samisk språkreise, med deltakere fra både norsk og svensk side, der det kun var lov å snakke samisk. De treffes en helg i fjellområdene nordvest for Skjomen. Undertekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Giellavázzinmátki del 2. Dette er fortsettelsen på samme språkreise og skildrer en felles fjelltur og følger de to samiske gruppene som fra hver sin side av riksgrensen nærmer seg og lærer å kjenne hverandre. Undertekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Giellavázzinmátki // vuosttas oassi. Samme film som Giellavazzinmatki del 1. Kun med samisk undertekst: https://www.youtube.com/watch…
 1. Giellavázzinmátki // nubbi oassi. Samme film som Giellavazzinmatki del 2. Kun med samisk undertekst: https://www.youtube.com/watch…
 1. Manne Guovdageidnui? En film som bygger på intervjuer med tilflyttede samer i Kautokeino der det stilles spørsmål omkring deres migrasjon. Språk samisk. Undertekstet på svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Manne diehke? Hvorfor flytter samisktalende personer til det markesamiske området? En fortsettelse og fordyping av foregående film og med en omvendt spørsmålsstilling. Språk samisk. Undertekstet på svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Designverkstad på Fossbakken. Filmen følger medlemmer av Romssa Sámi Duodji som hadde kurs i Fossbakken en helg i oktober 2014. Språket er samisk og norsk. Tekstet til svensk der det snakkes samisk, også med noe samisk teksting for å lære seeren flere samiske ord og uttrykk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Sápmi Pride Gironis. Høsten 2014 ble det arrangert Pridefestival for første gang i Sápmi. Márkomailbmi var i Kiruna og fulgte festivalen. Tekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Elliin ja Ándain turnematkkis. Film om et samisk barneteater som reiser på turne til barnehager i Troms. Språket er samisk og norsk og er fulgt opp med noe samisk teksting for å lære seeren flere samiske ord og uttrykk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Várdobiegga Evenašši girkus. Kameraet følger den samiske sanggruppen Várdobiegga under en konsert i Evenes kirke. Tekstet på samisk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Vuopmegeahci juovlavázzin. To ungdommer arrangerte et juleløp i 20 minusgrader, for at det skulle gjøres plass til julematen og gjøre opp om innbyrdes ære. Språket er samisk og norsk. Tekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Våke over dem som sover – márkomeannu#SATNI. Film om da Márkomeannu holdt bokbad for Sigbjørn Skåden som har blitt nominert til P2-lytternes store bokpris. Språket er norsk og samisk. Tekstet på samisk og svensk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Sameblod – Intervju med Lisa Pedersen. Intervjuet tar for seg Lisa Pedersen som var en av de første som krevde samisk på skolen på Evenskjer i slutten av 80-tallet. Dette ble til en stor lokal konflikt som førte til en langvarig språkkamp. Språket er norsk. Tekstet på samisk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Čuoiganoappát. Tre unge og hardt satsende skisøstre blir fulgt opp og intervjuet under det regionale samemesterskapet i Skånland. Språket er norsk og tekstingen er med kortere samiske ord og uttrykk som i etterkant blir forklart på svensk. Dette for å lære samisk til personer som ikke kan samisk fra før av, eller som vil øke sitt ordforråd: https://www.youtube.com/watch…
 1. Juoksabahčin. Det markesamisk området har en bueskytterklubb som er blant de beste i landet. Mange av Tinden bueskytterklubbs medlemmer er samer og denne helgen var det kretsmesterskap på grendehuset på Breistrand. Språket er norsk og litt samisk, og filmen er kun tekstet på samisk: https://www.youtube.com/watch…
 1. Rabas huonas duodjesiiddas. I april var det åpent hus i Stuornjárgga sámi duodjis lokaler, duodjesiida, i samband med den nasjonale folkehelseuken. Her samles folk og holder på med både mjuk- og hardsløyd. Språket er samisk og norsk. Kun samisk teksting: https://www.youtube.com/watch…
 1. Márkomailmmi jahki 2014/2015. Denne siste filmen er en årskavalkade over hva som har skjedd det siste året. Dette er en mix av alle årets filmopptak og skal vises offentlig for publikum under arrangementene på Evenskjer i forbindelse med Arctic Race of Norway. Márkomailmmi jahki 2014/2015 inneholder også filmklipp fra filmer som tidligere ikke har blitt lagt ut på nettet. Blant annet klipp fra et av helsetreffene for de eldre samene i området, påkledning av en markesamisk damekofte, samt filmklipp fra reindrifta på Tjeldøya. Språket er samisk og norsk og filmen er utekstet. Gjennom filmen høres to joiker av Anja Storelv som kommer fra dette området: https://www.youtube.com/watch…

Du finner også filmene enten på facebooksiden Márkomáilbmi, eller ved å søke på Youtube med Márkomáilbmi som søkeord.

 

Kreft som tema på neste helsetreff, 17. mars 2017

Fredag 17. mars 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins? Ved kreftkoordinator i ETS, Astrid Bertheussen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Saltkjøtt med kålrabistappe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Hva er kreft, hvordan oppstår det og hvilken behandling fins?
Det fins mange ulike kreftformer, med ulike symptomer og årsaker. Hva kjennetegner kreft, hvilke symptomer bør en være oppmerksom på? Hvordan oppstår kreft, og hva skjer når kreft sprer seg? Kreft
behandles oftest med cellegift, stråling og kirurgi. Hvordan virker de ulike behandlingsformene? Hva skjer når behandlingen ikke virker? Dette er noen av temaene vi ønsker å ta opp på helsetreffet denne
gangen.

Astrid Bertheussen er kreftsykepleier og jobber som kreftkoordinator i ETS. ETS har ved hjelp av midler fra Kreftforeningen og egenandeler opprettet 50% stilling som kreftkoordinator. Koordinatoren har kontor på Fjelldal, men foretar hjemmebesøk i alle tre kommunene. Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet. Tjenesten er gratis.