Gáfestallan njuovvama maŋŋil / En kaffepaus etter slakt

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta ja mon hupmat duon dan birra go lea gáfestallan njuovvama maŋŋil. Filbma čalmmustahtta márkosámiguovlluid giella, suopman ja árgabeaivvalaš digaštallan.

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta och jag pratar om lite vad som helst när kaffet står på bordet efter slakten. Filmen dokumenterar och synliggör det markesamiska områdets språk, dialekt och vardagliga samtal.

Helsetreff fredag 17. februar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

Tema denne gangen er: Samisk 100-årsjubileum 2017 I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert i Trondheim. Det var første gang samer på tvers av landegrensene var samlet til et stort møte for å diskutere felles utfordringer. Initiativtakeren til landsmøtet var sørsamen Elsa Laula Renberg (1877–1931). Hun var en politisk aktiv og visjonær kvinne som var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. På dette helsetreffet vil vi få høre mer om både Elsa Laula og hvorfor vi har et 100-årsjubileum i år.
Ann-Mari Thomassen vil holde innlegget. Hun er en samisk politiker og allmennlærer. Hun er sametingsrepresentant for partiet Norske Samers Riksforbund fra Vesthavet valgkrets for perioden 2013 til 2017. Hun ble første gang valgt inn til Sametinget i 2001, og var medlem av Sametingsrådet både i 2006-2007 og 2013-2016.

Programmet er som følger:

Fredag 17. februar 2017
kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Samisk 100-årsjubileum 2017 ved sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av mølja til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

 

Samer og rus – Seminar om den samiske virkelighetsforståelse og den samiske familien

I samarbeid med ruskoordinator og SLT-koordinator i ETS, SANKS og Finnmarkssykehuset har Várdobáiki arrangert det andre seminaret med tema Samer og rus. Det var over 30 deltakere på Kampen ungdomshus på Evenskjer 2. februar, fra Storfjord i nord til Ballangen i sør.

Det faglige programmet var som følger:

«…å skifte ut øverste guderekke» – noen aspekter ved samisk virkelighetsforståelse» v/Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki/sosialantropolog (PhD)

Hennes fremlegg finner du her.

Marit henviste også til relevant litteratur:

Bårjås2000. De underjordiske tåler ikke korstegnet.Myrvoll

Myrvoll PhD Bare gudsordet duger.sept 2010

Myrvoll. Forestillinger om døden.2008

Familien en ressurs? v/Karen Inga Gaup og Tone Merete Haugli fra Finnmarksklinikken/SANKS

Deres innlegg finner du her

De anbefalte også følgende litteratur:

Metodeutviklingsprosjekt – ”Om kultursensitivitet i behandlingen” – teoretisk tilnærming og metodeutvikling i møte med det flerkulturelle. R.Boine og R.Kemi (2004)

Ny bok om Elle og Ándá lanseres fredag 10.feb kl 10:30 og 13 på folkebiblioteket i Harstad

Den andre boka om Elle og Ándá, to samiske dukker er ferdig. Boka heter Elle ja Ándá goađis Elle og Ándá i gammen. Gjennom begge bøkene får du være med på noen av opplevelsene deres. I denne boka møter du også uldda, som noen tror på og andre ikke.

 

Begge bøkene er å få kjøpt i vår nettbutikk, se her

Bøkene kan du få kjøpe til lanseringspris fredag 10. februar – 120 kr per bok. Til vanlig vil bøkene nå koste 150 kr per stykk.

Arvid Molund njuovva Pavena gihččit – Arvid Molund slakter Pavens geiter

Oahppasmuvva Arvid Molundiin go son njuovva Pavena gihččit. Filbma čájeha ii ge dušše movt njuovva, muhto sáhttá seammás maid gullat báikkálaš sámi suopmana.

Lär känna Arvid Molund när han slaktar Påvens getter. Filmen visar inte bara hur man slaktar, men man kan samtidigt också höra den lokala samiska dialekten.