Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff

Bearjadaga 11. b. skábmamánu 2016 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

Fredag 13. januar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Boarrasit ja viisat-naba alkoholanain?                         Eldre og klokere – hva med alkohol?
Jostein Øyan bokte, gárrenmirko ráđđeaddii,            Ved Jostein Øyan, ruskonsulent i
Evenašši-, Dieldanuori- ja Skánit suohkan                 Evenes, Tjeldsund og Skånland
12.00 Giellaboddu                                                                       Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan                                                                  Trim
13.00 Gálásisbiergu, lákcasevsain ja ruotnasat,                   Kålrulletter med fløtesaus og
oassálastiide 80 rn.                                                          grønnsaker til deltakerne 80 kr
13.30 Vuorbegávppi                                                                    Loddsalg

Eldre og klokere
Eldre, alkohol og legemidler, en informasjon til deg over 60.
Tema som vil bli løftet er:
Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av alkohol? Negative helseeffekter. Hva skjer med kroppen din når du inntar alkohol? Hvordan påvirkes helsa di av alkohol i uheldig kombinasjon med legemidler? Gode muligheter for bedring. Helsefordeler.
Jostein Øyan, Ruskoordinator, ETS
Øyan kommer fra Høgskolen i Harstad hvor han har vært lektor ved grunnutdanningen i sykepleie og ved etter- og videreutdanningene. Han har bakgrunn som sykepleier og har arbeidet både i somatisk og psykiatrisk sykehus samt i kommunehelsetjenesten innen psykisk helsevern.
Ruskoordinator skal være en koordinerende tillitsperson som skal arbeide med relasjonsbygging og nettverksfokus. Ruskoordinator har ansvar for kompetanseutviklende tiltak på fagområdet. Etablere og være drivkraft i et tverrfaglig nettverket innenfor rusarbeid.