Kaféseminar om samiske stedsnavn

Lørdag 4. februar 2017
kl. 13-16
på «En smak» kafe og spiseri, Evenskjer

Program:

1. Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki
2. Noaiden i Helligtind v/Marit Myrvoll, Várdobáiki
3. Innsamling, registrering og godkjenning av samiske stedsnavn i
Várdobáikis stedsnavnsutvalg v/Gudmund Johnsen

Åpent seminar for alle som har lyst til og interesse av å vite bakgrunn og betydningen av samiske stedsnavn

Bureboahtin – Velkommen!

Samisk begynnerkurs

Har du lyst til å lære samisk? Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter, setter igang 30 timers samisk begynnerkurs.

Kursstart er 24 januar 2017 kl.18.00, med 12 kurskvelder a 2,5 timer, og bygger på folkeuniversitetets Davvin kurs.

Kurssted vil være store møterom på Várdobáiki.

Ingen kursavgift, kursmateriell deles ut ved kursstart.

Påmelding, ved fremmøte.

 

Dette lærer du

Allerede etter dette kurset vil du kunne kommunisere litt på samisk. Du lærer du blant annet:

  • å fortelle hva du heter
  • å si hvor du bor
  • å fortelle hva du arbeider med
  • å stille enkle spørsmål som å spørre om veien eller å bestille noe å spise og drikke
  • å kunne skrive enkle setninger på samisk hverdagsspråk

 

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk, eller at du ser nytten av å kunne samisk på grunn av jobben, eller at du rett og slett er interessert i å lære om samisk språk og kultur. Det trenges ingen forkunnskaper i samisk og kurset er åpen for alle.

 

klemet@vardobaiki.no

 

Bures boahtin kursii – Velkommen til kurs!

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff

Bearjadaga 11. b. skábmamánu 2016 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

Fredag 13. januar 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

11.00 Boarrasit ja viisat-naba alkoholanain?                         Eldre og klokere – hva med alkohol?
Jostein Øyan bokte, gárrenmirko ráđđeaddii,            Ved Jostein Øyan, ruskonsulent i
Evenašši-, Dieldanuori- ja Skánit suohkan                 Evenes, Tjeldsund og Skånland
12.00 Giellaboddu                                                                       Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan                                                                  Trim
13.00 Gálásisbiergu, lákcasevsain ja ruotnasat,                   Kålrulletter med fløtesaus og
oassálastiide 80 rn.                                                          grønnsaker til deltakerne 80 kr
13.30 Vuorbegávppi                                                                    Loddsalg

Eldre og klokere
Eldre, alkohol og legemidler, en informasjon til deg over 60.
Tema som vil bli løftet er:
Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av alkohol? Negative helseeffekter. Hva skjer med kroppen din når du inntar alkohol? Hvordan påvirkes helsa di av alkohol i uheldig kombinasjon med legemidler? Gode muligheter for bedring. Helsefordeler.
Jostein Øyan, Ruskoordinator, ETS
Øyan kommer fra Høgskolen i Harstad hvor han har vært lektor ved grunnutdanningen i sykepleie og ved etter- og videreutdanningene. Han har bakgrunn som sykepleier og har arbeidet både i somatisk og psykiatrisk sykehus samt i kommunehelsetjenesten innen psykisk helsevern.
Ruskoordinator skal være en koordinerende tillitsperson som skal arbeide med relasjonsbygging og nettverksfokus. Ruskoordinator har ansvar for kompetanseutviklende tiltak på fagområdet. Etablere og være drivkraft i et tverrfaglig nettverket innenfor rusarbeid.