Feiring av Asbjørg Skåden – mottaker av kongens fortjenestemedalje

Like før jul, 22.12.2017 inviterte Várdobáiki samisk senter Asbjørg Skåden med familie til en liten feiring av tildelingen av kongens fortjenestemedalje til Asbjørg. Dette fant sted på kafeen En Smak, kafe og spiseri på Evenskjer. Etter en hilsen fra styreleder  Else Grete Broderstad til medaljemottakeren, ba Asbjørg om ordet.

Vi takker Asbjørg for at vi får lov til å dele talen hennes.

*********************************************************************************************

Styreleder, daglig leder

Alle dokker som e her

Godt med en plass ekstra – (ført til for hand før talen)

Det er godt å stå her og vette at Vardobaiki etablere sæ her, i sentrum. Det er en gammel drøm, det, at det samiske skal være synlig og tilstede overalt. Vi skal være der vi tradisjonelt har vært og e. Sentrum e et av disse stedan. Vi har vært her mykkje, på mange måta æ her ikkje orke gå inn på. Detta har vært et sted der bl a samisk språk gjekk mykkje under jorda. Nu skal det gå på jorda.  Vi skal her på en god måte. Sametinget e allerede her – den etableringa ga mæ en bittersøt glede.

Gratulerer med etableringa og gratulerer med lokaliseringa.

Et samisk kulturhus i regionen er en gammel sak, slik de to markesamiske musean, Gallogieddi og Vilgesvarri, e. Æ har ikkje rukke å sjekke, men ville bli forundra om de ikkje var første gong initiert av IBSS sitt kulturutvalg. Da de første gong ble initiert, blei de nok av non sett på som urealistiske luftslott. Et utopia. Æ pleie tenke at slike ting, som et forslag i IBSS sitt gamle kulturutvalg, e som et tog som settes på skinnan. Mange tog kjem ikkje lenger enn på skinnegangen selv om skinnegangen, mulighetan, e der

Når toget e på skinnegangen begynne jobben med å drive det framover. På dein tida da ovennevnte tiltak ble foreslått og slik kommen på skinnan, va det nok mange som både i privat og offentlig regi begynte å bygge sperringer lenger framme på linja. Det er godt å stå her i dag og vette at alle vi som bemanna togan ikkje engong tenkte på å dra nødbremsa når main så sperringan. Tvert i mot blei det skuffa enda meir koll på, alt systemet klarte, for å slå sæ gjønna sperringa. Seinare kom stadig flere samiske tog på skinnan og freser framover, barnehagen, samiskundervisninga, Markomeannu.

I dag frese stadig nye samiske tog framover.

Som gammel samekvinne kjenner æ æ ofte inntar den posisjonen æ har sett gamle sama innta – sette med henden på magen og betrakte med togan.

Æ har før sagt at det er merkelig og godt å stå som anna enn dein familien som kom ut for en totalbrann – på alt unntatt oss sjøl, heldigvis. Vi har ikkje orka svare på spørsmål omkring det anna enn til politiet og forsikrigsselskapet og gode venna.

Da ordføreren ringte og muntlig meddelte at æ ville få Kongens fortjenestemedalje ville æ trudd det va en spøk om det ikkje va for at du presenterte som ordføreren i Skånland og æ kjente igjen stemmen.

Så blei det 25. november, en vanlig lørdags formiddag non daga etter at ordføreren i Skånland ringte. Vi va ennå i et positivt sjokk etter det. Det e ingen kværdagsak å bli tildelt denna meddaljen.  Ellers va det en vanlig formiddag.

Om kvelden va det ikke lenger nokka som va vanlig. Vi satt i gammelhuset der æ vaks opp. Vi hadde måttet se på at heimen våres med alt i – mykkje uerstattelig, hadde brent ned, vi hadde hatt møte med kommunens kriseteam som vi ikkje kan takke nok, verken de eller politiet, ambulansefolk, brannfolk. Vi hadde tatt inn i min barndomsheim som stod tom, kokt havregrøt til kvelds som ingen spiste – .

Så får vi sei som Magne: På ruinan av en katastrofe skjer det nokka nytt. Nye ting og nye måta å gjøre ting på fører til nye nettverk i hjernen. Per sa….For mæ hjalp den leveregelen æ e oppdratt med. Main kain ikkje gje sæ over.

Da Kongens fortjenestemedalje ble utdelt 6  desember sa æ at når vi stod der propert kledd, kunne vi takke et flott  lokalmiljø. De har skaffa oss vanlige klær, på kort tid har områdets flottaste og dyktigaste  koftesyera hevve sæ rundt og sydd mæ det æ hadde og har på mæ og lånt Magne det han hadde på sæ.

Vi føle oss i varetatt og ikke aleine. Kommunens rådmann ringte to gonga og tilbød oss hjelp på de felt vi ville trenge det og understreka at vi ikkje måtte nøle med å be om hjelp. Lokalmiljøet har også meldt at de vil hjelpe, og det har de gjort.

Det e nettopp dela av detta lokalmiljøet som e årsaken til at vi 6. desember var på kommunens julemiddag og i dag her – den samiske delen av et utvida lokalmiljø. Det er godt miljø både æ og ungan vaks opp i. Et miljø rik på verdia, tradisjona, andre kulturuttrykk, fortellinger, språk – og med en kunnskap om den verden man generelt ikkje ser, men som er der. Det var godt å være barn i detta miljøet, også i den læstadinaske delen av det. Det var hardt å etter kvert innse at detta miljøet generelt ikkje blei tilskrevve den verdi og respekt det burde ha –

Sett i fugleperspektiv har det vært godt å både få være med å utvikle eget samfunn og ha en selvfølgelig rett til det. Det gler en gammel kvinne å se ungdom i dag med den største selvfølge utvikle eget ståsted.

Da æ sku forberede mæ til utdelinga av Kongens fortjenestemedalje, kom tanken: Ka sei main i en sånn sammenheng? Koffør får æ denna medaljen? Først googla æ  Kongens fortjenestemedalje sine statutta og kriteria for tildeling og fant at den kunne tildeles for lang og tro tjeneste. Da syntes æ for så vidt at det var greit, for æ føle æ sammen med mange andre har vært i en lang og tro tjeneste for Markosapmi. Æ veit ikkje kor mange drifter et menneske har, men æ pleie tenke at å jobbe med det samiske e en drift. Det e nokka main berre MÅ.

Så oppdaga æ at æ googla på feil side, og da blei ting litt meir komplisert. Men dein kompliserte jobben har Ann Mari Thomassen, Dikka Storm og Elisabeth Øien gjort da de foreslo mæ. Det gjorde mæ glad, både å være foreslått og at det var DE som foreslo. De e menneska med integritet, e garantista for ekthet, og e blant de menneskan æ kan lukke øyan – og så se for mæ katid våres veia første gang kryssa, og de har seinar gjønna livet kryssa mange ganger. Tusen takk de tre tøffe kvinner som æ veit  har masse å gjøre – og likevel har tatt sæ tid til detta. Detta gjorde de for to år sida – har omgåttes mæ og klart å holde det hemmelig.

Det ligg også vemod over detta. Muligens e det slik at Kongens fortjenstemedalje e utdelt tre ganga før i Skånland. Til menn. Sida æ ikkje e sikker, nevne æ ikkje navn. Det e litt vemodig, litt rart og litt godt å stå her og være den første kvinnen og den første samen. Det viser at verden trør sæ framover – og for mæ og mange andre betyr det: at verden trør sæ framover mot likeverdighet mellom de to konstitusjonsbærende folk i Norge: Det samiske og det norske. Ofte hente æ i ulike settinger opp nokka fra Grunnloven: Norge er bygget på territoriet til to folk, korav vi sama e det eine folket,

Helene Berg Nilsen skreiv sæ inn i historia som den første kvinnelige ordfører i Skånland – og kanskje den siste ordføreren i Skånland. Det e hyggelig å få henge sæ på det og være den første kvinnen som har fått Kongens fortjenestemedalje i Skånland og antagelig den siste.

Tusen takk:

 • Til våres Kongehus
 • Til Ann Mari, Dikka og Elisabeth
 • Til dokker i Vardobaiki for det arbeidet dokker gjør for området og for at dokker inviterte til en feiring her. Min gudmortante pleide bruke ordet MINE om ting og persona som stod henne nært og ho kunne sei f.eks. at ho va sammen med SINE. Det e et eller anna med dette MINE. Markebygda og sama står mæ nært og det e godt å være sammen med MINE i MITT område.Æ føle mæ trygg på at dokker et stort koll-lager og stadig skuffe koll på de togan som treng det.Til markesamisk miljø som har gitt grunnlag og ståsted, skapt muligheter og gitt gleden av å være med i en rivanes utvikling
 • Til alle samarbeidspartnere på alle felt som har hoppa i kalosjan for Markosapmi.
 • Til våres barn: Sigbjørn, Magne og Emma Margret: Æ har ofte tenkt at æ burde be dokker om unnskyldning for at dokker har måtte vokse opp med en aktivist som mor, nokka som nok tidligar har medført en del ubehageligheta. Men dokker e blitt rakrygga folk, sikker og stødig på eget fundament. Så kanskje æ må be om unnskyldning for nokka anna. Takk tel dokker fordi dokker e de dokker e, og takk fordi dokker har tatt med dokker inn i familien to flotte barn, svigerbarn, og etter kvert Aslak Piera, våres alles Aslak Piera.
 • Takk Per: Du kom inn i samisk kultur med et ekumenisk grunnsyn og en åpenhet. Æ vil gjerne sitere ka du har sagt i to situasjona: I 1982 blei du spurt koffør du jobba med det samiske og va medlem av en samisk organisasjon. Du var jo ikkje same. Du svarte: Nei, men mine barn er samer. Da det storma om den samiske barnehagen 1987/88 og om barnehagens fire kvinner, sukka du engong: Det e tungt å være menn til de fire kvinnene og se våre koner gå ut i krigen uten av vi kan gjøre anna enn å være Bakkemannskap og xxx, og lappe dem sammen etter hvert slag, for så se dem gå ut i krigen igjen.
  I alle år har du uselvisk gitt rom og muligheter for mæ til å jobbe slik æ har jobba, du har stått bi i alle situasjona. Sammen skapte vi en tokulturell heim bygd på likeverd på alle felt – en åpen heim for alle uhindret alder, rase og religion.

Så må vi tenke og tru at en heim ikkje alltid e synonymt med et hus.

Helsetreff juleavslutning på Lavangseidet grendehus fredag 15. desember kl 11-14

Juleavslutning

Vi gjentar suksessen fra tidligere i høst der vi inspirertes av koselig historie som ble lest av Ellen i Bok- og kulturbussen. Da kom det frem mange historier fra gammelt av om både dett og hint. Det kom forslag fra helsetreffet om å gjenta dette senere, og gjøre opptak av historiene slik at de blir bevart for ettertiden. Disse opptakene kan også brukes som grunnlag for en eventuell lokal historiebok.
Vi tar med oss julesanger og annet som kan få oss i god julestemningen. Vi serverer koldtbord med tradisjonsmat som middag denne gangen.

Museets kommende gjenstander – presentasjon av Bååstede og tromme

 

IMG_2951

Torsdag 7. desember kl 19 på Várdobáiki presenteres alle gjenstander som Várdobáiki museum får tilbake fra Norsk Folkemuseum (Bååstede-prosjektet). Samtidig presenterer vi tromma som blir en del av vår framtidige utstilling.

Enkel servering.

VELKOMMEN

Bååstede-prosjektet er et tilbakeføringsprosjekt av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene. Av ca 4200 gjenstander skal halvparten tilbakeføres til sine hjem-regioner.

Tromma, som ble levert til Tromsø museum i mai 2016, er funnet i Gratangen, og er en av svært sjeldne gjenstands-typer.

NFSA.0312 NFSA.0301 NFSA.1486 NFSA.3058C NFSA.4410A

 

Helsetreff fredag 24. november 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – fáddá Várdobáiki ođđa lanjain Skániin

Bearjadaga skábmamánu 24. b 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenáššemárkku gilihuotnahis

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin, Kjersti Myrnes Balto bokte, Várdobáiki
12:00 Giellaboddu
12:30 Lášmmohallan
13:00 Ruovttureidejuvvon guollegáhkut rušpesaláhtain vuvdojuvvot 80 ru
13:30 Vuorbevuovdin

Várdobáiki ođđa lanjain Skániin
2017:s lea 30 jagi áigi go bargu álggahuvvui ásahit sámi kulturguovddáža regiovdnii. Dan rájes leat leamaš máŋga aktevrra áššis. Leat ráhkaduvvon čielggadusat, modeallat ođđa kulturhuotnahis, leat čađahuvvon čoahkkimat ja olbmot leat bargan ollu huksen dihte sisdoalu ođđa sámi guovddážii. Boahtte jahkebeali sirdá Várdobáiki ođđa lanjaide Skániin, dohko gos ovdal lei Evenskjersenteret.
Mii lei višuvdna, niehku ja mii šaddá duohtavuohtan?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti lea Várdobáikki beaivválaš jođiheaddji. Son lea bargan ásahusas 2000 rájes ja lea son guhte buoremusat diehtá mii lea dáhpáhuvvan huonas-áššis dan maŋimuš 17 jagi, mo lea stáhtus dál ja mo sihtá Várdobáiki atnit daid ođđa lanjaid Skániin.

 


 

Helsetreff – tema Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer

Fredag 24. november 2017 kl. 11:00 – 14:00

Evenesmark grendehus

11.00 Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer ved Kjersti Myrnes Balto, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av heimlaga fiskekaker med råkost 80 kr
13.30 Loddsalg

Várdobáiki i nye lokaler på Evenskjer
I 2017 er det tretti år siden det ble startet et arbeid med å få et samisk kultursenter til regionen. Siden den tid har mange aktører vært inne i bildet. Det er laget utredninger, modeller av nytt kulturhus, det er gjennomført møter og det er lagt ned mye arbeid i å bygge opp innhold til det samiske senteret. I løpet av det neste halvår vil Várdobáiki flytte inn i nye lokaler på Evenskjer, i det tidligere Evenskjersenteret.
Hva var visjonen, drømmen og hva blir virkeligheten?
Kjersti Myrnes Balto
Kjersti er daglig leder ved Várdobáiki. Hun har arbeidet ved institusjonen fra 2000 og er den som har best oversikt over hva som har skjedd innenfor hus-spørsmål de siste 17 år, hvordan er status nå og hva Várdobáiki ønsker å bruke de nye lokalene på Evenskjer til

Markering av Tråante 2017 i Hárstták/Harstad

 

Markering av jubileumsåret for Samefolkets dag -Tråante 2017 i Hárstták/ Harstad på Trondenes Historiske senter med foredrag, kafé og sosialt samvær. Dagen avsluttes på Harstad kino.
11.00-11.15: Åpning ved ordfører Marianne Bremnes. Joik ved fylkesmusiker Marja Helena Fjellheim Mortensson.

11.15-12.15: Foredraget «Kunnskapstradisjoner og samiske helbredere» + filmen «Just a natural thing», ved Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki samiske museum.

12.15-13.00: Pause 🙂

13.00-13.45: «Tråante 1917 sett nordfra», Ivar Bjørklund, professor
Seksjon for kulturvitenskap,UiT Tromsø

13.45-14.00: Varaordfører i Skånland kommune Odd Are Hansen avslutter seansen sammen med fylkesmusiker Marja Helena Mortensson.

Arrangementet på Trondenes Historiske Senter er gratis.

14.30: Harstad kino: filmen «Jul i mummidalen» på samisk med norsk tekst.

Les mer om arrangementet på facebooksiden  Det samiske Harstad

Bååstede-utstilling åpnes

Onsdag 22.nov 2017 kl 15.00 åpner utstillinga Bååstede på Várdobáiki samisk senter. Utstillinga består av 24 fotografier av gjenstander som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene.

Enkel servering.

Velkommen!

IMG_5078 IMG_5087IMG_5084IMG_5085

Bååstede er navnet på et musealt tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Prosjektet Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Museumssiida, Øst-Finnmark; RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark; Senter for nordlige folk, Nord/Midt-Troms; Várdobáiki Musea, Sør/Midt-Troms og Nordre Nordland, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten av gjenstander skal forbli på Norsk Folkemuseum for å formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet flere tusen gjenstander fra hele Sápmi på 1800- 1900-tallet og som i dag er på Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Prosjektet er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. For Várdobáiki Museum innebærer dette at av ca 50 gjenstander blir halvparten tilbakeført til oss. Samlingen på Norsk Folkemuseum er innsamlet før Várdobáiki Museum ble opprettet, og selv om det ikke er mange gjenstander, vil dette likevel bli en verdifull del av samlingen.

Bovdehus/Invitasjon – Juovllat Mumenleagis

BOVDEHUS – Juovllat Mumenleagis

(norsk tekst under bildet)

Várdobáiki bovde buohkaid Hársttáide geahččat guhkesfilmma Juovllat Mumenleagis 25.11.17 dii. 14:30 Harstad Kinos. Filbma lea davvisámegillii ja lea tekstejuvvon dárugillii, loga eanet filmma birra dáppe.

 

Várdobáiki skeŋke billeahtaid čuovvovaččaide:

 • Mánát geat lávejit leat mielde Stullamiin maid Várdobáiki lágida.
 • Mánát geat leat Márkománák mánáidgárddis.
 • Oahppit mánáid- ja nuoraidskuvlladásis geain lea sámegiella fágan Várdobáikki doaibmaguovllus.

Várdobáiki máksá mánáid ja nuoraid billeahtaid + 1 billeahta mieđušteaddjái/áhččái/eadnái.

 

Ferte sáddet e-boastta čujuhussii annemarja@vardobaiki.no jus siđat nuvttá billeahtaid. Mii dárbbašat dáid dieđuid: Namma, ahki, guđe skuvlii/mánáidgárdái gullá + mieđušteaddji namma.

 

Lea rabas filbmavuosehus, buohkat leat buresboahtimat!

 

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis e-boastta annemarja@vardobaiki.no dahje telefovnna 95 07 55 42 bokte.

MummidalenSamiskStåendePlakat

INVITASJON – Juovllat Mumenleagis

Várdobáiki inviterer alle til Harstad for å se langfilmen Juovllat Mumenleagis (Moomins and the winter wonderland) 25.11.17 kl. 14:30 på Harstad Kino. Filmen er på nordsamisk med norsk undertekst, les mer om fimen her.

 

Várdobáiki spanderer billetter til følgende:

 • Barn som bruker å være med på Stullan som Várdobáiki arrangerer.
 • Barn i Márkománák samisk barnehage.
 • Elever i grunnskolen som har samisk som fag i Várdobáiki sitt virkeområde .

Várdobáiki betaler for billettene til barn og ungdom i disse kategoriene + 1 billett til en voksen som er med.

 

Om dere vil ha billetter så må du sende en e-post til annemarja@vardobaiki.no om du ønsker gratisbilletter. Várdobáiki trenger informasjon om dette: Navn, alder, hvilken skole/barnehage man tilhører + navnet til ledsager.

 

Det er en åpen filmvisning, alle er hjertelig velkommen

 

Om du har noen spørsmål, ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven ved Várdobáiki på e-post annemarja@vardobaiki.no eller telefon 95 07 55 42.

Museumsleder Marit Myrvoll oppnevnt som leder for samisk forskning

Nytt styre oppnevnt i Norges Forskningsråds Programområde Samisk Forskning (P-samisk III).

Museumsleder Marit Myrvoll ved Várdobáiki er oppnevnt til leder for Norges Forskningsråds nye programstyre for samisk forskning (P-samisk III).

Marit Myrvoll er sosialantropolog og hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med fokus på samiske forhold, statlig verdensarvpolitikk, verdensarv i Arktis, klima- og andre endringsprosesser med innvirkning på kulturarv, samt styringssystemer og utfordringer vedrørende urfolk/samer samt nasjonal og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis. Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, religiøs tro, prosjektledelse og formidling.

Marit satt som medlem i det forrige programstyret og hun har vært leder for utvalget som har skrevet den nye programplanen (SAMISK  III) som ble vedtatt i juni i år og skal gjelde i ti år fremover.

Nytt programstyre for samisk forskning III ble oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap den 18. oktober 2017. Styret er oppnevnt for fire år. Det nye programstyret går straks i gang med å utforme en utlysning med søknadsfrist våren 2018.

Stullan 29.10.17 dii. 13:00-16:00

herve báiddiVárdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea sotnabeaivvi 29.10.17, eanet dieđut dás vuolábealde.

 

Gonnes: Várdobáiki sámi guovddáš

Goas: sotnabeaivvi 29.10.17 dii. 13:00 – 16:00

Stullan: Mánát besset hervet oanehissoaját báiddiid.

DEHÁLAŠ!: Fertebehtet sáddet dieđu telefovdnanummirii 95075542 mas čuožžu makkár sturrodaga du mánná geavaha, ovdal bearjadaga 27.10.17 dii 12:00. Sáddes dieđu sturrodagain maiddá dalle jus it leat áibbas sihkkar boahttibehtetgo, lea buoret ahte mis leat moadde báiddi menddo ollu, go unnán.

Borran*: Várdobáiki guossoha gáfe, šattuid ja sáftta.

Illudan dinguin deaivvadit!

 

Dearvvuođat Ánne Márjjás, Várdobáikkis

 

*Atte dieđu jus leat muhttin biebmut maid mánná ii sáhte borrat.

 

***************************************************************************

 

PÅ NORSK:

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og leke på samisk. Neste Stullan arrangeres søndag 29.10.17, les mer her nedenunder.

 

Stullan 29.10.1

Sted: Várdobáiki samisk senter

Tid: Søndag 29.10.17 kl. 13:00 – 16:00

Stullan: Alle barna får dekorere sin egen t-skjorte.

VIKTIG: Dere må sende en sms til 95075542 med t-skjortestørrelse til barnet før fredag 27.10.17 kl. 12:00. Send en melding med størrelse også om du er usikker på om dere kommer, det er bedre at vi har et par t-skjorter for mange enn at vi har for få.

Mat*: Várdobáiki byr på kaffe, frukt og saft.

Gleder meg til å møte dere!

 

Hilsen Ánne Márjá, ved Várdobáiki

 

*Gi beskjed om det er noen matvarer barnet ditt ikke tåler.

Helsetreff – Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune

Bearjadaga golggotmánu 20. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Váras biergojukca oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi
Márkománák mánáidgárddi mánát
Mánát ja ollesolbmot mánáidgárddis bohtet guossái. Sii dollet midjiide konsearttaža.
Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Fredag 20. oktober 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fersk kjøttsuppe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Barn fra Márkománák barnehage
Vi får besøk av barn og voksne fra barnehagen. De vil holde en liten konsert for oss.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.
Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.