Meahccestállat Borriin – Oktasaš mánáid- ja nuoraidjoavku Skogstur til Borri – Felles samisk barne- og ungdomsgruppe

Norsk tekst følger

Meahccestállat Borriin
Oktasaš mánáid- ja nuoraidjoavku

Goas: Duorasdat čakčamánu 29.b dii: 17:00-20:30.

Gos: Borri, lahka Skoabberjávri Roabanis

Viimmat mii beassat sávvat din bures boahtima vuosttaš deaivvadeapmái dán čavčča. Mii vuolgit Borrái gos mii galgat meahccestállat, oaidnit kulturmuittuid, juohke okta beassá geahččalit ráhkadit iežas dola, mii beassat gullat báikenamaid birra ja mii dolastallat. Šaddet maid muitalusat ja fearránat dollagáttis, ja jus mii duostat de mii sáhttit maid balddonas muitalusaid gullat.

Sáhttu: Mis leat 4 biilla maid mii sáhtit deavdit. Mii vuolgit Várdobáikkis dii.16:30.

Biebmu: Mállegáhkku ja goikebiergu. Váldde mielde ieža niestti jus it liiko mállegáhkkui. Mii váldit juhkamuša mielde.

Gárvodehket fal biekka ja dálkki ektui. Váldde áinnas mielde iežat gohpu ja boradanreaidduid.

Mii sávvat sihke ovddeš ja ođđa oasálastiide bures boahtima! Mii oaidnalit!

Eanet dieđut:
Várdobáiki Mánáid- ja Nuoraidjoavku lea fálaldat sidjiide geat leat 3. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide, juhkkojuvvon mánáidjovkui ja nuoraidjovkui.
Mánáidjoavku lea sidjiide geat leat 3.-7. luohkás.
Nuoraidjoavku lea sidjiide geat leat 8. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide.

Fálaldat lea buot mánáide ja nuoraide, iige gáibiduvvo ahte máhttá sámegillii searvat. Buohkat ožžot vejolašvuođa oahppat sániid ja dadjanvugiid sámegillii mat gullet doaimmaide. Ja muđui lea midjiide lunddolaš geavahit nu ollu sámegiela go vejolaš.

Leat Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad ja Janne Olsby guđet jođihit joavkkuid. Dán háve čuovvu maid Klemet Isaksen Hætta Várdobáikkis.

Skogstur til Borri
Felles samisk barne- og ungdomsgruppe

Når: Torsdag 29.septemer kl.17:00-20:30.

�Hvor: Borri/ Krokelv i nærheten av Skoddebergvannet /Grovfjord.

Endelig kan vi ønske dere velkommen til det første treffet denne høsten. Vi skal dra til Borri / Krokelv som er i nærheten av Skoddebergvannet / Grovfjord. Der får vi bli kjent med noen samiske kulturminner, vi får høre om stedsnavn, og alle skal få prøve å lage sitt eget bål. Til slutt samles vi rundt bålet med god mat og fortellinger. Det kan også lure noen skrømthistorier rundt bålet, om vi tørr å høre på.

Transport: Vi har 4 bilder som vi kan fylle opp. Avreise fra Várdobáiki kl.16:30.

Mat: Blodpannekaker og tørka reinkjøtt. Dersom du ikke liker blodpannekaker må du ta med egen niste. Vi har med drikke.

Vi ønsker både nye og gamle deltagere varmt velkommen! Vi sees!

Mer informasjon:
Várdobáiki sin samiske barne-og ungdomsgruppe er tilbud for de fra 3.trinn til 18 år, og er delt i barnegruppe og ungdomsgruppe.
Mánáidjoavku/ Barnegruppa er fra 3.- til 7.trinn.
Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa er fra 8.trinn til og med 18 år.

Tilbudet er for alle barn og unge, og det kreves ikke at man kan samisk for å delta. Alle vil få mulighet til å lære seg enkle samiske ord og utrykk knyttet til aktivitetene. Og det vil ellers være naturlig for oss å bruke samisk så mye som mulig.

Gruppene ledes av Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad og Janne Olsby. Denne gangen blir også Klemet Isaksen Hætta på Várdobáiki med.