Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 16. september 2016 kl 11-14 på Evenesmark grendehus

Eldre bilførere – hvilke utfordringer møter man og hvilke krav stilles fra det offentlige.

Bilbruk er et viktig bidrag til eldres livskvalitet. Når helsa blir dårligere, blir gjerne bilen enda viktigere enn den var tidligere. Selv om mange eldre er flinke til å ta hensyn til egne begrensninger i trafikken, er de likevel overrepresentert i ulykkesstatistikken. Trafikkbildet endrer seg også raskt. Hvilke krav stilles til deg som eldre bilfører.

Foredragsholder er Arild Fjellaksel, sjåførlærer
Han har vært sjåførlærer i over 40 år og vil dele erfaringer og kunnskap han har ervervet både fra Sør- og Nord-Norge med oss.

Vi får også storbesøk på dette helsetreffet. Inga Marte Thorkildsen (født 2. juli 1976 i Oslo) er en norsk politiker (SV). Hun er fra 21. oktober 2015 byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Huninga-marte-thorkildsen_2 representerte VestfoldStortinget fra 2001–2013. Hun var også nestleder i SV fra 2012 til 2015. Thorkildsen var fra 23. mars 2012 barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering til regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013. Hun har vært representant på Stortinget siden 2001 og gikk etter stortingsvalget 2009 inn i sin tredje periode som Vestfold-representant. Ved valget i 2013 ble hun ikke gjenvalgt. I perioden 2005-09 satt hun i energi- og miljøkomiteen, og var saksordfører for det såkalte Klimaforliket i Stortingets energi- og miljøkomité. Her ledet hun forhandlingene på vegne av regjeringspartiene. Informasjonen her hentet fra Wikipedias nettside om henne.

Årsaken til besøket er at i Oslo ønsker de å gjøre som oss, og starte opp med helsetreff. I den forbindelse har Sametinget invitert byråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til oss for å se hvordan vi gjør det og høre våre erfaringer med tilbudet.

Programmet er som følger:

11:00 Eldre bilførere – hvilke utfordringer møter man og hvilke krav stilles fra det offentlige v/Arild Fjellaksel, sjåførlærer
12:00 Hilsning fra byråd i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen
12:10 Samisk språkstund
12:35 Trim
13:00 Blodklubb til deltakerne 80 kr
13:30 Loddsalg