Stullansámástallan Gállogieddis

Várdobáiki sámi guovddáš, bovde mánáid ja váhnemiid, áhkuid ja ádjáid, stullansámástallamii Gállogieddis

DISDAGA 4. B. GOLGGOTMÁNUS DII. 17.00

Prográmma:

Stullat, stullat – sámástit, sámástit ja borrat, borrat!

Várdobáiki samisk senter, inviterer barn og foreldre, bestemødre og bestefedre, til «samisk gjennom lek» på Gállogieddi

TIRSDAG 4. OKTOBER kl. 17.00

 

Boađe mielde! Bli med! – sámástallamii Nihkaluovttas – NY DATO!

SÁMÁSTALLAN NIHKALUOVTTAS  – 

ÁIGI / TID:  21. – 23.golggotmánu/oktober 2016

NJALMMALAŠ HÁRJEHALLAN / samisk snakketrening

BÁIKI/ STED:  Nihkaluovtta gohttenbáiki / Nikkaluokta Sarri AB, www.nikkaluokta.com

OASSEVÁLDIT/ DELTAKERE:  sii geat unnit eanet sámástit/ alle som kan mer eller mindre samisk

SISDOALLU/ INNHOLD: oassálastit bájiide ja sosiálalaččat sámegillii/ delta i grupper og i det sosiale på samisk.

ULBMIL/ MÅL: – Hárjehallat gulahallat, eallit ja birget sámegilli/ øve på å kommunisere, leve og klare seg på samisk.

FUOMÁŠ/OBS: Go sámástallan álgá,  čállit mii soahpamuša ahte gulahallat ja hoallat sámegiela dan deaivvadeamis./ Ved kursstart, skriver vi avtale om å snakke kun samisk under treffet 🙂

OASALÁSTTIN JA ORRUN LEA NUVTTA / INGEN KURSAVGIFT – FRITT OPPHOLD

DIEĐIHANÁIGI / PÅMELDING: Nu johtilit go vejoláš máŋŋemuš 17.b. golggotmánu/ så snart som mulig, senest 17. oktober

img_0593

Meahccestállat Borriin – Oktasaš mánáid- ja nuoraidjoavku Skogstur til Borri – Felles samisk barne- og ungdomsgruppe

Norsk tekst følger

Meahccestállat Borriin
Oktasaš mánáid- ja nuoraidjoavku

Goas: Duorasdat čakčamánu 29.b dii: 17:00-20:30.

Gos: Borri, lahka Skoabberjávri Roabanis

Viimmat mii beassat sávvat din bures boahtima vuosttaš deaivvadeapmái dán čavčča. Mii vuolgit Borrái gos mii galgat meahccestállat, oaidnit kulturmuittuid, juohke okta beassá geahččalit ráhkadit iežas dola, mii beassat gullat báikenamaid birra ja mii dolastallat. Šaddet maid muitalusat ja fearránat dollagáttis, ja jus mii duostat de mii sáhttit maid balddonas muitalusaid gullat.

Sáhttu: Mis leat 4 biilla maid mii sáhtit deavdit. Mii vuolgit Várdobáikkis dii.16:30.

Biebmu: Mállegáhkku ja goikebiergu. Váldde mielde ieža niestti jus it liiko mállegáhkkui. Mii váldit juhkamuša mielde.

Gárvodehket fal biekka ja dálkki ektui. Váldde áinnas mielde iežat gohpu ja boradanreaidduid.

Mii sávvat sihke ovddeš ja ođđa oasálastiide bures boahtima! Mii oaidnalit!

Eanet dieđut:
Várdobáiki Mánáid- ja Nuoraidjoavku lea fálaldat sidjiide geat leat 3. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide, juhkkojuvvon mánáidjovkui ja nuoraidjovkui.
Mánáidjoavku lea sidjiide geat leat 3.-7. luohkás.
Nuoraidjoavku lea sidjiide geat leat 8. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide.

Fálaldat lea buot mánáide ja nuoraide, iige gáibiduvvo ahte máhttá sámegillii searvat. Buohkat ožžot vejolašvuođa oahppat sániid ja dadjanvugiid sámegillii mat gullet doaimmaide. Ja muđui lea midjiide lunddolaš geavahit nu ollu sámegiela go vejolaš.

Leat Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad ja Janne Olsby guđet jođihit joavkkuid. Dán háve čuovvu maid Klemet Isaksen Hætta Várdobáikkis.

Skogstur til Borri
Felles samisk barne- og ungdomsgruppe

Når: Torsdag 29.septemer kl.17:00-20:30.

�Hvor: Borri/ Krokelv i nærheten av Skoddebergvannet /Grovfjord.

Endelig kan vi ønske dere velkommen til det første treffet denne høsten. Vi skal dra til Borri / Krokelv som er i nærheten av Skoddebergvannet / Grovfjord. Der får vi bli kjent med noen samiske kulturminner, vi får høre om stedsnavn, og alle skal få prøve å lage sitt eget bål. Til slutt samles vi rundt bålet med god mat og fortellinger. Det kan også lure noen skrømthistorier rundt bålet, om vi tørr å høre på.

Transport: Vi har 4 bilder som vi kan fylle opp. Avreise fra Várdobáiki kl.16:30.

Mat: Blodpannekaker og tørka reinkjøtt. Dersom du ikke liker blodpannekaker må du ta med egen niste. Vi har med drikke.

Vi ønsker både nye og gamle deltagere varmt velkommen! Vi sees!

Mer informasjon:
Várdobáiki sin samiske barne-og ungdomsgruppe er tilbud for de fra 3.trinn til 18 år, og er delt i barnegruppe og ungdomsgruppe.
Mánáidjoavku/ Barnegruppa er fra 3.- til 7.trinn.
Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa er fra 8.trinn til og med 18 år.

Tilbudet er for alle barn og unge, og det kreves ikke at man kan samisk for å delta. Alle vil få mulighet til å lære seg enkle samiske ord og utrykk knyttet til aktivitetene. Og det vil ellers være naturlig for oss å bruke samisk så mye som mulig.

Gruppene ledes av Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad og Janne Olsby. Denne gangen blir også Klemet Isaksen Hætta på Várdobáiki med.

Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 16. september 2016 kl 11-14 på Evenesmark grendehus

Eldre bilførere – hvilke utfordringer møter man og hvilke krav stilles fra det offentlige.

Bilbruk er et viktig bidrag til eldres livskvalitet. Når helsa blir dårligere, blir gjerne bilen enda viktigere enn den var tidligere. Selv om mange eldre er flinke til å ta hensyn til egne begrensninger i trafikken, er de likevel overrepresentert i ulykkesstatistikken. Trafikkbildet endrer seg også raskt. Hvilke krav stilles til deg som eldre bilfører.

Foredragsholder er Arild Fjellaksel, sjåførlærer
Han har vært sjåførlærer i over 40 år og vil dele erfaringer og kunnskap han har ervervet både fra Sør- og Nord-Norge med oss.

Vi får også storbesøk på dette helsetreffet. Inga Marte Thorkildsen (født 2. juli 1976 i Oslo) er en norsk politiker (SV). Hun er fra 21. oktober 2015 byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Huninga-marte-thorkildsen_2 representerte VestfoldStortinget fra 2001–2013. Hun var også nestleder i SV fra 2012 til 2015. Thorkildsen var fra 23. mars 2012 barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering til regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013. Hun har vært representant på Stortinget siden 2001 og gikk etter stortingsvalget 2009 inn i sin tredje periode som Vestfold-representant. Ved valget i 2013 ble hun ikke gjenvalgt. I perioden 2005-09 satt hun i energi- og miljøkomiteen, og var saksordfører for det såkalte Klimaforliket i Stortingets energi- og miljøkomité. Her ledet hun forhandlingene på vegne av regjeringspartiene. Informasjonen her hentet fra Wikipedias nettside om henne.

Årsaken til besøket er at i Oslo ønsker de å gjøre som oss, og starte opp med helsetreff. I den forbindelse har Sametinget invitert byråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til oss for å se hvordan vi gjør det og høre våre erfaringer med tilbudet.

Programmet er som følger:

11:00 Eldre bilførere – hvilke utfordringer møter man og hvilke krav stilles fra det offentlige v/Arild Fjellaksel, sjåførlærer
12:00 Hilsning fra byråd i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen
12:10 Samisk språkstund
12:35 Trim
13:00 Blodklubb til deltakerne 80 kr
13:30 Loddsalg

UiTs urfolksstudie på Várdobáiki

Tirsdag 6. september hadde Várdobáiki besøk av studenter og lærere fra urfolksstudiet ved universitetet i Tromsø. De fikk orientering (på engelsk) om virksomheten ved senteret, og forelesninger om institusjonalisering (Kjersti) og tilbakeføring av kulturarv (Marit). Det ble også tid til et besøk på Gállogieddi før ferden gikk videre til SSD duodjesiida.

img_3833 img_3830 img_3829