Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk 30.8 kl 16:00 på Várdobáiki

 

Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk – på Várdobáiki:
Maŋŋebárga-tirsdag 30/8 – 16:00 – Skánit/Skånland – Várdobáiki, Evenášši/Evenes

Sametingsrådet ønsker en gjennomgang av verdikjeden for samisk litteratur. Hensikten er å utforme en helhetlig litteraturpolitikk med effektive virkemidler som gir et godt eksistensgrunnlag for samisk litteratur de neste 3-5 år. Redegjørelsen skal ta for seg dagens status på litteraturfeltet og belyse relevante utfordringer. Den vil også inneholde mål og strategier for videreutviklingen av samisk litteratur. Kunnskapsgrunnlaget i høringsnotatet er hentet fra skriftlige kilder og høringsuttalelser fra Sametingets Kunstnerkonferanse 2016. Samisk bok- og litteraturbransje oppfordres til å identifisere utfordringer, endringsbehov og til å komme med innspill og nye forslag til løsninger til det beste for samisk litteratur. Sametinget vil arrangere innspillsmøter for samisk bok- og litteraturbransje i løpet

I den forbindelse arrangeres det høringsmøter.

Gulahállanolbmot gulaskuddama oktavuođas / For mer informasjon, kontakt:

Høringsinnspillene vil innarbeides i redegjørelsen i løpet av høsten, og vil fremmes som Sametingsrådets redegjørelse for plenum i desember 2016.

Johan Matteus Triumf – 78 48 42 81
Arne Johan Turi – 78 47 41 70
Silja Somby – 78 48 42 30

Slöjdade Ord – utstilling av Anne Wuolab – Vernissage fredag 26. august kl 15:00 på Galleri Várdobáiki

 

Grensene for tekst og design utforskes.

Čállima ja duddjoma rájáid guorahallan.              

Crafted words is art experiment.                                  Anne Wuolab

Galleri Várdobáiki har gleden av å presentere en spennende utstilling med tekst og samisk design. Kunstneren er Anne Wuolab og vil selv være tilstede på åpningen. Servering; gAnne Wuolabravet reinkjøtt med eksotisk tilbehør og kaffeost på mange vis.

Anne Wuolab er født og oppvokst i Ofoten, Ballangen. Hun jobber som språklærer og skribent. I år, 2016, fikk hun Region Västerbottens kulturpris for litteratur og har avsluttet et kunstprosjekt Sápmi 2.0 med språket i fokus. Hun bor nå i Sverige, Lycksele.

Wuolab har tidligere hatt tekstutstillinger i Kautokeino (2009) og i Jokkmokk (2013) sammen med Rawdna Eira. Utstillingen het Ođđasit. På nytt.

En annen tekstutstilling, Lunddu jienat- Naturens ljuder, har hun hat
t i Lycksele i 2011.

Wuolab jobber også med design og har hatt utstillingen Áigeguovdidlis ruvdnomoarssit – Den aktuella samiska bruden i Umeå (201), Kautokeino (2012), Jokkmokk (2012) og Lycksele (2013).

Designutstillingen Silba- Silver hadde hun hatt i Umeå og Lycksele (2015).

Mer om henne:

Facebook: https://www.facebook.com/duddjojun/

Twitter: https://twitter.com/annewuolab

Kontakt:

Epost: wuolaberg@gmail.com