Sjelden gave til Várdobáiki

I dag fikk senterleder Kjersti Myrnes Balto og museumsleder Marit Myrvoll overrakt en gave til Várdobáiki fra Henry Minde, bestående av utgaver mellom 1922 og 1927 av det samiske tidsskriftet Waren Sardne (no: Budskap fra fjellet) som kom ut på Røros. Flere samer fra Várdobáiki sin region har vært bidragsytere i tidsskriftet, og spesielt har Henrik Kvandahl skrevet mye.

Prof.em. Henry Minde ble født i 1945 i Grovfjord. Han er historiker og har forsket på forhold knyttet til samer og andre urfolk. Spesielt relevant for vår region, er prosjektet «Det samiske samfunn på Ofotenhalvøya, Stuoranjárga, fra ca. 1860 til i dag» som han var forskningsleder for. Prosjektet fokuserte på endringene i økonomiske, sosiale, religiøse og politiske forhold mellom de etniske gruppene. IMG_3637 (003)IMG_3638 (003)

Stullan 20.b. borgemánus 2016

Stullan Várdobáikis!

Várdobáiki sámi guovddáš bovde mánáid ja váhnemiid stullansámástallamii Várdobáikái,

Várdobáiki samisk senter inviterer barn og foreldre/ foresatte til “språk gjennom lek”

lávvordaga 20. b. Borgemánus 2016 dii. 14.00 – 16.00

lørdag 20. August 2016  kl. 14.00 – 16.00

 

Prográmma/ program “stullan-sámástallan”

 

dii. 14.00              Stullansámástallan álga / “språk gjennom lek» begynner

Luonddubálggis – quiz / Natursti – quiz

Njoarostallan/ kaste lasso

Spealut / spill

Lávus sámástallat / snakke samisk i lavvu

dii. 15.30             Biebmoboddu / Matpause

  • Pizza ja sávtta / pizza og saft
  • Márffi bassit / pølse på spidd
  • Vuorbádeapmi ja balkašumit / Loddtrekking og premiering

 

 Buresboahtin  – Velkommen

 

Dearvuođat / Hilsen

 

Klemet

giellakonsuleanta