Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk 30.8 kl 16:00 på Várdobáiki

 

Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk – på Várdobáiki:
Maŋŋebárga-tirsdag 30/8 – 16:00 – Skánit/Skånland – Várdobáiki, Evenášši/Evenes

Sametingsrådet ønsker en gjennomgang av verdikjeden for samisk litteratur. Hensikten er å utforme en helhetlig litteraturpolitikk med effektive virkemidler som gir et godt eksistensgrunnlag for samisk litteratur de neste 3-5 år. Redegjørelsen skal ta for seg dagens status på litteraturfeltet og belyse relevante utfordringer. Den vil også inneholde mål og strategier for videreutviklingen av samisk litteratur. Kunnskapsgrunnlaget i høringsnotatet er hentet fra skriftlige kilder og høringsuttalelser fra Sametingets Kunstnerkonferanse 2016. Samisk bok- og litteraturbransje oppfordres til å identifisere utfordringer, endringsbehov og til å komme med innspill og nye forslag til løsninger til det beste for samisk litteratur. Sametinget vil arrangere innspillsmøter for samisk bok- og litteraturbransje i løpet

I den forbindelse arrangeres det høringsmøter.

Gulahállanolbmot gulaskuddama oktavuođas / For mer informasjon, kontakt:

Høringsinnspillene vil innarbeides i redegjørelsen i løpet av høsten, og vil fremmes som Sametingsrådets redegjørelse for plenum i desember 2016.

Johan Matteus Triumf – 78 48 42 81
Arne Johan Turi – 78 47 41 70
Silja Somby – 78 48 42 30

Slöjdade Ord – utstilling av Anne Wuolab – Vernissage fredag 26. august kl 15:00 på Galleri Várdobáiki

 

Grensene for tekst og design utforskes.

Čállima ja duddjoma rájáid guorahallan.              

Crafted words is art experiment.                                  Anne Wuolab

Galleri Várdobáiki har gleden av å presentere en spennende utstilling med tekst og samisk design. Kunstneren er Anne Wuolab og vil selv være tilstede på åpningen. Servering; gAnne Wuolabravet reinkjøtt med eksotisk tilbehør og kaffeost på mange vis.

Anne Wuolab er født og oppvokst i Ofoten, Ballangen. Hun jobber som språklærer og skribent. I år, 2016, fikk hun Region Västerbottens kulturpris for litteratur og har avsluttet et kunstprosjekt Sápmi 2.0 med språket i fokus. Hun bor nå i Sverige, Lycksele.

Wuolab har tidligere hatt tekstutstillinger i Kautokeino (2009) og i Jokkmokk (2013) sammen med Rawdna Eira. Utstillingen het Ođđasit. På nytt.

En annen tekstutstilling, Lunddu jienat- Naturens ljuder, har hun hat
t i Lycksele i 2011.

Wuolab jobber også med design og har hatt utstillingen Áigeguovdidlis ruvdnomoarssit – Den aktuella samiska bruden i Umeå (201), Kautokeino (2012), Jokkmokk (2012) og Lycksele (2013).

Designutstillingen Silba- Silver hadde hun hatt i Umeå og Lycksele (2015).

Mer om henne:

Facebook: https://www.facebook.com/duddjojun/

Twitter: https://twitter.com/annewuolab

Kontakt:

Epost: wuolaberg@gmail.com

Sjelden gave til Várdobáiki

I dag fikk senterleder Kjersti Myrnes Balto og museumsleder Marit Myrvoll overrakt en gave til Várdobáiki fra Henry Minde, bestående av utgaver mellom 1922 og 1927 av det samiske tidsskriftet Waren Sardne (no: Budskap fra fjellet) som kom ut på Røros. Flere samer fra Várdobáiki sin region har vært bidragsytere i tidsskriftet, og spesielt har Henrik Kvandahl skrevet mye.

Prof.em. Henry Minde ble født i 1945 i Grovfjord. Han er historiker og har forsket på forhold knyttet til samer og andre urfolk. Spesielt relevant for vår region, er prosjektet «Det samiske samfunn på Ofotenhalvøya, Stuoranjárga, fra ca. 1860 til i dag» som han var forskningsleder for. Prosjektet fokuserte på endringene i økonomiske, sosiale, religiøse og politiske forhold mellom de etniske gruppene. IMG_3637 (003)IMG_3638 (003)

Stullan 20.b. borgemánus 2016

Stullan Várdobáikis!

Várdobáiki sámi guovddáš bovde mánáid ja váhnemiid stullansámástallamii Várdobáikái,

Várdobáiki samisk senter inviterer barn og foreldre/ foresatte til “språk gjennom lek”

lávvordaga 20. b. Borgemánus 2016 dii. 14.00 – 16.00

lørdag 20. August 2016  kl. 14.00 – 16.00

 

Prográmma/ program “stullan-sámástallan”

 

dii. 14.00              Stullansámástallan álga / “språk gjennom lek» begynner

Luonddubálggis – quiz / Natursti – quiz

Njoarostallan/ kaste lasso

Spealut / spill

Lávus sámástallat / snakke samisk i lavvu

dii. 15.30             Biebmoboddu / Matpause

  • Pizza ja sávtta / pizza og saft
  • Márffi bassit / pølse på spidd
  • Vuorbádeapmi ja balkašumit / Loddtrekking og premiering

 

 Buresboahtin  – Velkommen

 

Dearvuođat / Hilsen

 

Klemet

giellakonsuleanta

Folkemøte onsdag 10.8

Sametingets nærings- og kulturkomité gjennomfører en komitereise i forbindelse med Sametingts Areal- og miljømelding. I den forbindelse inviterer komitéen til folkemøte.

På folkemøtet ønsker komitéen å få innspill til meldingen, som ble lagt frem av Sametingsrådet i mai, og særlig knyttet til temaer som rovvilt, militære aktiviteter, klimaendringer og forvaltning av arealer.

Det ønskes også innspill på samiske kulturinstitusjoner og museum, som oppfølging til handlingsplaner omtalt i Sametingets melding om samiske kulturinstitusjoner vedtatt på Sametingets plenum i juni.

Tid:Onsdag 10.8, 16.00-17.00 på Vardbaiki