Noaiden i Bassečohkka

Noaiden står med sin hammer og tromme i østveggen av Bassečohkka (Helligtinden) igjen. Om ei uke vil noaiden være mest tydelig, før den sakte forsvinner og ikke viser seg før til neste år på denne tida. Bassečohkka er et tradisjonelt samisk hellig fjell som ligger på Tjeldøya. Bildene er tatt fra Fjelldal av Marit Myrvoll.

IMG_1725 IMG_1719

Olea ja Irene gumbeaba

Olea Storelv ja Irene Nikolaisen leaba gumbeme Várevuol-doaibmahuotnasis. Dán filmma bokte oahppat árbevirolaš márkosámi málle reidet ja maid moadde earenoamaš báikkálaš sániid ja čielgagiid.

Olea Storelv och Irene Nikolaisen håller på att laga gumbá i Myrnes aktivitetshus. I den här filmen får vi lära oss att koka en traditionell markesamisk måltid och typiskt lokala ord och uttryck.

Nammabidjan ja navdin márkosámis – Navnegiving og oppkalling i markebygdene er tema på helsetreffet på fredag 17. juni

Helsetreffet skal foregå på Evenesmark grendehus fredag 17. juni 2016 kl. 11.00 – 14.00

Buohkain lea namma. Árbevierru ruovttugásta ja navdimis čájeha man mávssolaš namma lea. Don doložis atti namma gullevašvuođa bearrašii ja árvu olmmožin. Otne lea nammalahka mii geatnegahttá buot váhnemiid addit nama mánnái. Makkár nama gálga dasto addit easkašaddan mánnái? Navdet go máná fulkkiid, valáštalliid, politihkkariid, dehe popnásttiid nama mielde?

Váikkuhit go árbevierut ja “njuolggadusat”  áin otne, dehe sáhttet go váhnemat válljet vuoiko makkár nama?

Marit Myrvoll lea Várdobáikki musea jođiheaddji. Son lea sosiálaantropologa ja lea maiddai dutkan osku ja religiovnna, ja son lea čállán olu iešguđetlágan kultuvrralaš árbevieruid ja dábiid birra dan riikaguovllus.

Alle har navn. Viktigheten av navn vises i tradisjoner som for eksempel oppkalling og nød-dåp. Fra gammelt av viste navnet at barnet var akseptert både som familiemedlem og som menneske. I dag har vi en navnelov som pålegger alle foreldre å gi barnet et navn. Men hvilket navn skal man velge for den nyfødte? Er det slektninger, idrettsfolk, politikere eller pop-stjerner som den nyfødte år navn etter? Gjelder tradisjoner og «regler» for navnegiving ennå i dag, eller kan foreldre velge hvilket som helst navn?

Marit Myrvoll vil holde innlegget. Marit er museumsleder på Várdobáiki museum. Hun er sosialantropolog og har i tillegg til forskning på tro og religiøsitet, også skrevet mye om ulike kulturelle tradisjoner og praksiser i landsdelen.

I løpet av det siste året har vi endret en del på helsetreffet. Rekkefølgen på programmet har blitt endret. I tillegg har vi endret på selve flygebladet og annonsering av tilbudet. Nå brukes Facebook aktivt sammen med vår webside. Også tema og innhold på selve treffet har blitt fornyet. Om du er fornøyd eller misfornøyd, så trenger vi din tilbakemelding for å gjøre tilbudet så bra som mulig.

For mer info, kan du klikke her

Ledige stillinger – barnehagelærer og giellačeahppi

Barnehagelærer 40%  – fast stilling
Barnehagelærer 20%  – vikariat til 31.12.2016

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning kreves.
Samisk språk og kulturkompetanse er en fordel.

Giellačeahppi -samisk språkressurs – 60%

Må beherske samisk språk. Varighet til  7.7.17, med muligheter til forlengelse.
Den ansatte vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av språktiltak for to ulike grupper:

GIELLANANNEN– barn med samisk som hjemmespråk
GIELLAOAHPAHALLI -barn som ikke har samisk som hjemmespråk, men skal få lære samisk i barnehagen

Stillingene kan kombineres.

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Søknadsfrist 24.juni. Tiltredelse 8.8.16, alle stillinger.
Søknad sendes:  markomanak@barnehage.no,
eller Markomanak, Indre Planterhaug 33, 9440 Evenskjer

Mer info: Styrer Trine Eriksen tlf. 77087370

Les mer om Márkománák
http://www.vardobaiki.no/?page_id=3850

 

Registrering av samiske kulturminner

Várdobáiki museum vil registrere samiske kulturminner i Kongsvik-dalen i Tjeldsund kommune og Vassdalen i Narvik kommune i 2016.  Ta gjerne kontakt hvis du kjenner til kulturminner som bør registreres. Tel museumsleder Marit Myrvoll: 76985027 eller 91697858

IMG_3170