Styremøte på Pippira Siida

Styret i Várdobáiki har avholdt styremøte 29. mars på Pippira Siida i Ballangen. Eier Ingolf Kvandahl, som også sitter i Várdobáiki’s styre, fortalte og viste rundt på Kvandahl-museet som er en del av anlegget. Bildet viser fra venstre: Ánne Márjá Guttorm Graven, Ingolf Kvandahl, Sigbjørn Skåden og Else Grete Broderstad (leder). Nestleder Svein Erik Kristiansen var ikke til stede.

styremøte 29.3.16

 

Mánáid- og nuoraidjoavku skal på overnattingstur til Áravuopmi fra lørdag 2. – søndag 3. april

Lørdag kl 12 møter vi opp på grendehuset i Vassdal der vi skal overnatte. Vi vil være masse ute, enten rundt grendehuset eller ved Hartvigvatnet i storlavvoen der. Som det ser ut i dag, så er det nok dårlig skiføre, da går vi på beina.

Røykakjøtt vil stå på menyen, og vi skal forsøke å få til å røyke kjøttet der i en lavvo. Ellers vil vi være i lavvoen, herje ute i snøen (om det er snø å herje i), kaste lasso, ake, gå på ski, lage iglo, eller kanskje rett og slett fiske på isen. Vi tar med oss masse spill og det blir nok mer enn en historie å høre fra stedet. Tror til og med vi har skrømthistorier fra Vassdal på lager 🙂

Pakkeliste: 

Sovepose

Liggeunderlag

Toalettsaker

Uteklær

Ekstra skift

Ski (de som har)

Lasso (de som har)

Handduk (det er mulig å ta en dusj)

Innesko/ullesta til innebruk (om det e kaldt på gulvet)

Hodelykt

Egen kopp, fat, og bestikk (vi tenkte at vi skal få ned forbruket av engangsutstyr av miljøhensyn)

Sitteakebrett?

Ryggsekk å ha eget utstyr i

Kniv (til å ha i knivbeltet som vi laga, evt eget belte)

Telefon

Evt medisiner

Oppmøte: Vassdalen grendehus kl 12 lørdag 2. april

Slutt: Søndag kl 11

Det hadde kanskje vært lurt å samkjøre transport. Kan vi bruke annonseringen på Várdobáikis  facebookside til dette? Fint om vi får vite hvem som ønsker å være med.

SØKEN I SAMISKE STEDSNAVN

Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter og Várdobáiki sámi guovddáš har gjennomført et arbeidsseminar om spennende og interessant «nylesing» av stedsnavn i jakten på kulturarv. Det ble også tid til onsdagskafe/konsert på Lavangseidet grendehus og et besøk på Duodje-siida samt på VB’s helsetreff. Fra Mearrasámi diehtoguovddáš deltok Svanhild Andersen, Sigvald Persen og Steinar Nilsen, og fra Várdobáiki Kjersti Myrnes Balto, Klemet I. Hætta og Marit Myrvoll.  IMG_2501IMG_2500IMG_2510

Helsetreff – Samefolket i tvangsevakueringa ved professor Ingunn Elstad, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Fredag 18. mars 2016 kl. 11.00 – 14.00
Lavangseidet grendehus

Program

11:00   Samefolket i tvangsevakueringa ved professor Ingunn Elstad, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
12:00  Samisk språkstund
12:30  Trim
13:00  Kjøttpudding med kål- og ertestuing til deltakerne 80 kr
13:30  Loddsalg

Samefolket i tvangsevakueringa
Tvangsevakueringa hausten 1944 var ein felles katastrofe for folkeslaga i Finnmark og Nord-Troms. Dette foredraget handlar om samefolket i tvangsevakueringa. Hadde dei nazistiske styresmaktene særskilte planar for samane? Var det trekk i sjølve tvangsevakueringa som slo spesielt ut for dei? Til sist: er det muleg å seie noko om konsekvensar for samane som folk? Framstillinga er konsentrert om den første fasen av tvangsevakueringa: planlegginga, transporten og transittane frå oktober til ut 1944. Ho går ikkje inn på sjølve brenninga og nedslaktinga av husdyra. Foredraget spring ut av samarbeidsprosjektet «Living the War» mellom Gjenreisingsmuseet i Hammerfest og Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet. Mer info er publisert på nettsida til Gjenreisingsmuseet i Hammerfest; http://www.kystmuseene.no/getfile.php/3430786.1277.cffbwswuex/Samane+i+tvangsevakueringa+2+%282%29+%281%29.pdf

Ingunn Elstad
Professor i sjukepleie ved Institutt for helse og omsorgsfag. Deltar i historieprosjektet ”Living the War”, som studerer sjukepleie, helseforhold, levekår og sivilsamfunn i finske, russiske og norske nordområde 1939- 1945, og i gjenreisingstida etterpå.

Bildet er hentet fra NRK Sápmi; http://www.nrk.no/sapmi/vil-styrke-forskningen-om-2.-verdenskrig-i-nord-1.12200697

Onsdagskafe med Påskekonsert 16.mars på Lavangseidet grendehus.

Alle hjertelig velkommen til kulturell kveld med sanggruppen Várdobiegga og Inna Marja Amundsen som gjesteartist.

Arrangør er Loabagáiddie siida og Várdobaiki.

Kafeen er åpen fra kl.18:00, salg av kaffe, vafler og varme pølser.

Konserten starter  kl. 18:30

Loddsalg.

Velkommen! Gratis inngang.