Historien om Sáráhká Sámemánák er skrevet og utgitt

Márkogilid boalgan vai sámi oahpisteaddjit? – Markebygdas skamobjekt eller samiske snuoperatører?»

Historien om Sáráhká Sámemánák er endelig skrevet og utgitt i bokform, 30 år etter etableringen. Boken er gitt ut av Skániid girjie.

Dette er historien om etablering av et samisk barnehagetilbud for barn i Evenes og Skånland, tuftet på samisk kultur. Drevet frem av fire kvinner som ønsket et samisk barnehagetilbud til bygdas barn. Boken gir et innblikk i kampen som ble ført både i forhold til politikere, institusjoner og private personer. Men boken gir også et innblikk i dyktig økonomistyring, strategisk tenking og betydningen av den støtten som ble gitt.
Det er en historie om å sette alle krefter til for å få til noe man tror på. Det er også en historie om «motet større enn vettet» som en av artiklene i boka handler om.

Boka preges av en fotorikdom med mange bilder fra barnehagens hverdag som illustrerer en barnehage der samiske tradisjoner og livberging hadde en praktisk plass. Oppsettting av gammen er dokumentert i en egen billedserie fra gammen ble satt opp i 1994 og fra reparering/iling av taket på nytt  i 2002-03.

Geir Grenersen, førsteamanuensis ved UiT foretok lanseringen av boken og fortalte om oppstartsfasen. Geir fulgte oppstartsprosjektet gjennom sitt arbeid i Nordlandforskning som hadde et eget prosjekt rettet mot samiske barn. Han sa at disse kvinnene kunne startet sitt eget coach firma og lært opp andre i bedriftsetablering.

Vi er en stor takk skyldig Ardis Ronte Eriksen, Asbjørg E. Skåden, Gunn Myrnes Olsen og Oddveig Nymo Dalbakk, som først startet Sáráhká Sámemánák, og senere i et godt samarbeid med Planterhaug Vel bygde barnehagebygget i Lánttedievvá/Planterhaug.

Várdobáiki kunne i 2003 starte barnehagedrift gjennom å videreføre et godt etablert samisk barnehagetilbud. Uten Sáráhká er det tvilsomt at det i dag hadde vært et samisk barnehagetilbud i regionen.

I tillegg til at boken gir grundig innblikk i hvordan det var å starte samisk barnehage i Evenes – Skånland i 1986 gir den også et innblikk i hvordan det var å fronte samisk språk og kultur på den tiden.
Boken kan blant annet fås kjøpt på Várdobáiki, hos Skániid girjie, og på Skånland folkebibliotek

.img_8465img_8477 img_8485

Julekort med tekst på samisk og norsk til salgs

Illustrasjoner av Arild Heitmann og Ernst Ivan Thomassen.

Kort og konvolutt koster 20 kr per stykk. De selges også fra vår nettbutikk. Minimum 10 kort totalt per bestilling via nettbutikk.

Finnes Uldda? Gratis forestilling med Elle og Ándá

Torsdag 8. desember Kl. 17.30-18.30
på Skånland folkebibliotek
Arrangører: Skånland folkebibliotek, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Várdobáiki

Duddjojun sánit – Utstillingsåpning på Várdobáiki med Anne Wuolab

Juohke beal jagi láve leat ođđa čájáhusrahpan Várdobáikkis. Borgemánus lei Anne Wuolab dappe muitaleame su dáidaga birra. Lea ain vejolaš geahččat su čájáhus jus fitnabehtet min lusa.

Varje halvår brukar det vara en ny utställningsöppning på Várdobáiki. I augusti var Anne Wuolab här och berättade om sin konst. Det är ännu möjlighet att se hennes utställning om ni kommer på besök till oss.

Samisk språkkurs / sámegielkursa

Har du hatt samisk på skolen og behøver en liten oppfriskning? Eller kanskje du tok Davvin-kurs en gang, og vil børste støv av samisken? Bli med på samiskkurs i vinter!

Várdobáiki samiske senter arrangerer i vinter et samiskkurs med fokus på grammatikk. Kurset er rettet mot alle som har hatt samiskundervisning tidligere, og vil være en flott mulighet til å repetere både grammatikk og muntlig bruk av samisk. Kurset går over 7 møter fra desember 2016 til mars 2017.

I etterkant av kurset vil det ble avholdt et seminar med markasamisk dialekt -og dialektkjennetegn som tema. Dette seminaret vil være åpent for alle, men det er en fordel med noe samiskkompetanse for å få utbytte fra det. Ardis Ronte Eriksen har faglig ansvar for seminaret. Dette kurset vil være åpent for alle, men deltakerne må ha noe samiskkompetanse for å få utbytte av det.

Undervisningsspråk: Norsk

Nivå: Krever litt forkunnskap, kompetanse på Davvin 2 nivå eller hatt samisk som andre språk på videregående skole.

Sted: Evenes/Skånland

Lærere: Beatrice Fløystad, Klemet Hætta

 

Første kursdato:  onsdag 7. desember 2016 kl.18.00 på Várdobáiki

 

Klemet Isaksen Hætta

Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter

(omtalen er noe redigert 30.11, redigering gjelder seminaret)

 

Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi / Helsetreff

Bearjadaga 11. b. skábmamánu 2016
dii. 11.00 – 14.00
Evenáššemárkku gilihuotnahin

11.00 TT-koarttaid ja Parkerenkoarttaid birra doaibmahehttejun olbmuide,
Anita Gimsøy, Skánit suohkan bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Basson sáidi, lávkkit ja ruotnasat, oassálastiide 80 rn.
13.30 Vuorbegávppi

 

Fredag 11. november 2016
kl. 11.00 – 14.00
Evenesmark grendehus

11.00 Om TT-kort og Parkeringskort for personer med funksjonsnedsettelse ved Anita Gimsøy, Skånland kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Steikt sei med løk og grønnsaker til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

STULLAN – «SPESIAL»

STULLAN – SPESIAL!

 

Mii bovdet gait mánáid, váhnemiid ja din geain lea gullevašvuohta Márkománák sámi mánáidgárdái ja maiddái buohkaid geat háliidit sámástit , deike:

Vi inviterer alle barna, foreldre og alle dere som har noen tilknytning til  Márkománák samiske barnehage og også alle dokker som vil snakke samisk, til:

 

STULLAN SÁMÁSTALLAN, samisk gjennom lek

 

Hvor, gos:            “SAMS LEKELAND” Hársttak

 

Når, goas:           lørdag 19. november 2016

 

Tidspunkt, áigi:  kl 12.00 – 16.00

 

Innhold, sisdoallu:

 

Sosialt samvær og lek med barn, slik at barna får høre mest mulig bruk av samisk:

 

  • Kaffe/ te og enkel servering på eventyrrommet/ gáfestallan siste
  • Tegning og maling, inne / siste sárgut ja málet
  • Fortellerstund / muitalusboddu

 

Fuomáš/ obs: Jus soames dárbbaša earenoamáš biepmu, sivas allergiijaid, ferte ieš váldit mielde.

Dersom noen må ha spesiell mat, drikke, pga allergier, må dette medbringes

 

Diehtu mánáide: SIĐA BOARESÁHČI, BOARESEATNI, MUOŦÁ, EDNO, RÁŊŊÁ …..VUOLGIT MIELDE STULLAT JA SÁMÁSTIT

Melding til barna: BE BESTEFAR, BESTEMOR, TANTE, ONKEL, NABO …..BLI MED FOR Å LEKE OG SNAKKE SAMISK

Max antall deltakere 25 stk

 

BURES BOAHTIN  –  VELKOMMEN !!

 

Várdobáiki sámi guovddáš

Klemet Isaksen Hætta

 

IMG_0371 IMG_0355

Influensavaksine på Helsetreffet

Bearjadaga 14. b. golggotmánus 2016 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin 

11.00 Influeansavaksine Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Oastte váras biergojukca oassálastiide 80 rn.
13.30 Vuorbegávppi

Tromssa kulturbusse boahtá maid dohko. Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

 

Fredag 14. oktober 2016 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fersk kjøttsuppe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Kulturbussen i Troms vil være tilstede. Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.

Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

Stullansámástallan Gállogieddis

Várdobáiki sámi guovddáš, bovde mánáid ja váhnemiid, áhkuid ja ádjáid, stullansámástallamii Gállogieddis

DISDAGA 4. B. GOLGGOTMÁNUS DII. 17.00

Prográmma:

Stullat, stullat – sámástit, sámástit ja borrat, borrat!

Várdobáiki samisk senter, inviterer barn og foreldre, bestemødre og bestefedre, til «samisk gjennom lek» på Gállogieddi

TIRSDAG 4. OKTOBER kl. 17.00

 

Boađe mielde! Bli med! – sámástallamii Nihkaluovttas – NY DATO!

SÁMÁSTALLAN NIHKALUOVTTAS  – 

ÁIGI / TID:  21. – 23.golggotmánu/oktober 2016

NJALMMALAŠ HÁRJEHALLAN / samisk snakketrening

BÁIKI/ STED:  Nihkaluovtta gohttenbáiki / Nikkaluokta Sarri AB, www.nikkaluokta.com

OASSEVÁLDIT/ DELTAKERE:  sii geat unnit eanet sámástit/ alle som kan mer eller mindre samisk

SISDOALLU/ INNHOLD: oassálastit bájiide ja sosiálalaččat sámegillii/ delta i grupper og i det sosiale på samisk.

ULBMIL/ MÅL: – Hárjehallat gulahallat, eallit ja birget sámegilli/ øve på å kommunisere, leve og klare seg på samisk.

FUOMÁŠ/OBS: Go sámástallan álgá,  čállit mii soahpamuša ahte gulahallat ja hoallat sámegiela dan deaivvadeamis./ Ved kursstart, skriver vi avtale om å snakke kun samisk under treffet 🙂

OASALÁSTTIN JA ORRUN LEA NUVTTA / INGEN KURSAVGIFT – FRITT OPPHOLD

DIEĐIHANÁIGI / PÅMELDING: Nu johtilit go vejoláš máŋŋemuš 17.b. golggotmánu/ så snart som mulig, senest 17. oktober

img_0593