Korokelv

ANTIKVARISK RESTAURERINGSKOMPETANSE

Várdobáiki Museum i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter arrangerer kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset retter seg spesielt mot håndverkere og andre, som har ønske og interesse å arbeide med bygningsvern. Målet er å kvalifisere håndverkere til å kunne vurdere fredete og verneverdig bygninger og i tillegg kunne være behjelpelig ovenfor eiere av disse objektene til og skrive en søknad til bidragsytere.

 • Tid 29-31. oktober
 • Sted: Várdobáiki samisk senter, Krokelv i Grovfjord og Nordnorsk Fartøyvernsenter
 • Kursledere er tømrermester Per-Willy Færgestad, daglig leder for Akershus Bygningsvernsenter ved Follo Museum i Drøbak og tømrer Birger Mikkelsen som er leder for Nordnorsk Bygningsvernsenter som er en del av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen
 • Deltakere max 10
 • Egenandel kr 500
 • Kurset vil gi kompetanse innen
 • Tilstandsvurdering
 • Kostnadsoverslag
 • Materialkunnskap
 • Tilstandsrapportering/restaureringsplan
 • Antikvarisk restaurering generelt

Påmelding til Várdobáiki museum ved Marit Myrvoll tel 916 97 858 eller email marit@vardobaiki.no INNEN 10. oktober. Kurset retter seg primært mot utøvende håndverkere. Det er mulighet for leie av losji på Nordnorsk Fartøyvernsenter.

En musikalsk og historisk reise gjennom Sápmi

Fredag, den 25.9.15 holder DJ Katri Sarak Somby seminaret «Sámiid eatnan – en musikalsk og historisk reise gjennom Sápmi» på Listro Cafe og Pub på Evenskjer i Skånland.
Gjennom seminaret får vi høre smakebiter fra gamle samiske slagere, både fra Tanabreddens ungdom, Maze nieiddat og andre som vi kjenner fra tidligere. Katri drar oss gjennom ca 40 års samisk musikkhistorie i lyd, film og bilder i løpet av omlag to timer.

Inngangsbilett kr 100.

18 års aldersgrense. (foto: fra Katris facebook profil, 17.januar)

Mii bovdet GÁLLOGIETTI 25- jagi ávvudeapmái

Gállogieddi lea leamaš muséan 25 jagi ja mii bovdet viiddis ávvudeapmái!

Ávvudeami čalmmustahttin šaddá 25. ja 26. b. čakčamánus!

Prográmma

Bearjadaga 25.09. dii 19.30

Katri Somby doallá konsearta-seminára «Sámiid eatnan – musihkalaš ja historjjálaš vádjolus Sámis».

Báiki: Listro Café &Pub, Skierrás. Bileahtta 100 r.

Lávvordaga 25.09. dii 12 – 16: Gállogiettis rabas beaivi

12:00:  Bures boahtin, čalmmustahttima rahpan
Ulddak guoimmuhemiin, guossohemiin buohkaide ja jearrangilvvuin stuorráide ja smávvaide.Bures boahtin!

GÁLLOGIEDDI 25-årsjubileum

Gállogieddi har vært museum i 25 år og vi inviterer til stor feiring

fredag 25. og lørdag 26. september.

 Program

Fredag 25. sept. kl 19.30

Katri Somby holder konsert-seminaret «Sámiid eatnan – en musikalsk og historisk reise gjennom Sápmi».

Sted: Listro Café &Pub, Evenskjer. Billett kr 100

Lørdag 25. sept. kl 12 – 16 Åpen dag på Gállogieddi

Kl. 12: Åpning av arrangementet

Underholdning av ulddak, bevertning med mat til alle og spørre-konkurranser for store og små.

Velkommen!

Helsetreff fredag 18. september med tema: Hverdagsmestring – hvordan klare hverdagen når kroppen skranter v/Ingjerd Elisabeth Eriksen, ergoterapeut i Evenes kommune

Helsetreffet starter som vanlig kl 11 og avsluttes kl 14. Det arrangeres på Evenesmark grendehus.

Evenes kommune har nylig ansatt en ergoterapeut. I foredraget vil hun fortelle om hva hun vil jobbe med og hva du kan få hjelp til av en ergoterapeut.

Ellers blir det vanlig program

 • 11.00 Samisk lesetrening
 • Hverdagsmestring – hvordan klare hverdagen når kroppen skranter v/Ingjerd Elisabeth Eriksen, ergoterapeut i Evenes kommune
 • 12.30 Trim
 • 13.00, lammefrikasé 80 kr

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Bilder fra vernissage med Elizaveta Amundsen

Her kan du finne bilder fra åpningen av utstillingen Tegninger av Elizaveta Amundsen. Vernissagen var 3. september 2015 på Galleri Várdobáiki

Vuolgge mielde Sámástallan vahkkolohppii Nihkaluovttas 9-11. golggotmánus – Bli med på Sámástallan helg i Nikkaluokta 9-11. oktober

FUOM! Dieđihanáigemearri 28.9.   NB,PÅMELDINGSFRIST 28.9.

SÁMÁSTALLAN vahkkoloahppa lágiduvvo Nihkaluovttas dan čavčča maid . SÁMÁSTALLAN språkbad/kurs arrangeres i Nikkaluokta også denne høsten.

Buoragit boahtim somás váhkolohppii Nihkaluovttas hárjehallan dihte gulahallat sámegilli, sihke viesso- ja olgodoaimmaid bokte. Velkommen til en hyggelig helg i Nikkaluokta for å øve på å kommunisere på samisk gjennom aktiviteter knyttet til inne og ute aktiviteter.

Oassálastin lea sihke vuona ja badjeriika bealde. Deltakere fra norsk og svensk side.

ULBMIL/ MÅL : – Hárjehallat gulahallat, eallit ja birget sámegilli/ kommunisere, eksistere og klare seg på samisk

Sámástallan doaluin leat mis mielde giellačeahpit sihke min bealde ja ruoŧa bealde geat hoallet guovllu suopmana.  

På SÁMÁSTALLAN har vi med ressurspersoner fra vår region og fra svensk side som snakker regionens dialekt.

Dieđiheapmi farggamusat, ráddjejuvvon sajit. Påmelding snarest, begrenset plass

sms/tlf: 926 345 42 /antem@vardobaiki.no

Stullan samastallan, samisk i lek og spill

STULLAN SÁMÁSTALLAN

Lavvardaga 19 .b čakčamánus, dii 1200-16:00 reidejuvvo stullan sámástallan Várdobáikkis. Mánát geat sáhttet gulahallat sámegilli leat bures boahtin stullanarenai gos lea lávostallan, spealut, stohkosat ja ságastallamat.

Lørdag 19.september, kl 12:00-16:00 er det samisk leketreff på Várdobáiki. Barn som har samisk som et av sine samtalespråk/kan noe samisk er velkommen til en samiskspråklig lekearena med spill, lek og samtaler og besøk i vår nyinnredet lávvu.