Vardobáiki seminaret

Livet som barn i markebygdene under krigen 1940-1945

Várdobáiki-seminaret på årets Márkomeannu handlet om livet som barn i markebygdene under andre verdenskrig. På fredag under festivalen trollbandt Lorense Øivand og Agnar Kvernmo publikum i den store lavvoen med sine spennende, dramatiske og humoristiske fortellinger om barndommens hverdagsliv under krigen. De formidlet det hele fra barns synsvinkel. Lorense er fra markebygda i Skånland og var 7 år da krigen startet i 1940, mens Agnar er fra markebygda i Gratangen og var 4 år i 1940. Etter deres fortellinger fikk publikum delta med spørsmål og kommentarer. Seminaret ble ledet av museumsleder Marit Myrvoll.

På bildet ses fra venstre mot høyre: Marit Myrvoll, Lorense Øivand og Agnar Kvernmo (Foto: Svein Erik Kristiansen)

 

Styret for Várdobáiki AS

Det nye styret for Várdobáiki har hatt møte

Det nye styret har hatt sitt første møte. Dette er det første styret etter at Várdobáiki ble omdannet til aksjeselskap. Styret består av, fra venstre på bildet:  Sigbjørn Skåden, Svein Erik Kristiansen (nestleder), Ingolf Kvandahl, Else Grete Broderstad (styreleder) og Ánne Márjá Guttorm Graven.