Temahefte Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Temahefte Helse og omsorgstjenester til samiske eldre Et nytt temahefte skrevet av Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran er utgitt. For mer info, se her:  Omtale Temahefte Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Flunkende ny nettside

Várdobáiki har lenge jobbet med å få en ny webside opp og gå, og endelig er den her. Vi er fornøyde så langt 🙂

Om du har tips til forbedringer, så mottar vi de med stor takk. Trykk på den grønne knappen nede på hjem-siden, så finner du en plass å skrive inn forslagene dine.

Siden er fortsatt under utvikling og endring. Dette vil bli gjort fortløpende.

Várdobáiki på FINN 2015

I samarbeid med Bok- og kulturbussen i Sør-Troms hadde Várdobáiki stand under FINN 2015. Tema på standen var samiske stedsnavn. I tillegg hadde vi barneaktiviteter. Her kan du se bilder fra arrangementet

STULLAN SÁMÁSTALLAN

Samisk leketreff

Mánát geat sáhttet gulahallat sámegilli leat bures boahtin stullan sámástallan Barn som har samisk som ett av sine samtalespråk/kan noe samisk er velkommen til lekestund.

Lavvardaga 6.b geassemánus reidejuvvo stullan sámástallan Várdobáikkis. Mánát geat sáhttet gulahallat  sámegilli leat bures boahtin stullanarenai gos leat spealut, stohkosat ja ságastallamat.
Lørdag 6.juni er det samisk leketreff på Várdobáiki. Barn som har samisk som et av sine samtalespråk/kan noe samisk er velkommen til en samiskspråklig lekearena med spill, lek og samtaler.

Oainnus – Várdobáikis skriftserie nr 2, God i kroppen, glad i hauet – om markasamisk helse

Det lukter trykksverte i gangene på Várdobáiki for tida – flere kasser med nytrykte og freshe eksemplarer av vår skriftserie har kommet fra trykkeriet. Om du skulle ha lyst å kjøpe et eksemplar, kan du ta kontakt med oss. Vi sender gjerne til deg, om du ikke kan stikke innom oss og få den i handa. Prisen er 120 kr per stk.

Kontakt oss per mail: tone@vardobaiki.no eller på telefon 769 85020

Várdobáikis skriftserie har samisk helse som tema denne gangen, og består av 5 artikler. Artiklene er alle knyttet til markesamisk område i Sør-Troms og Nordre Nordland. Språklig tilhører markesamene den sørligste delen av den nordsamiske språkområdet, i sør grenser det til det lulesamiske.

Kjersti Myrnes Balto er daglig leder ved Várdobáiki samisk senter. Hun har skrevet om helsetreffene, et tilrettelagt tilbud til eldre samer som Várdobáiki har initiert og gjennomført kontinuerlig siden 2003. Her ses helsetreffene på i lys av institusjonsbygging.

Helse i det mangfoldige nord er den neste artikkelen av Ann Ragnhild Broderstad. Hun tar opp helse for den nordnorske befolkningen generelt og den samiske befolkninga spesielt og presenterer noen resultater fra SAMINOR-helseundersøkelsen.

Randi Nymo har i sin artikkel brukt data fra doktorgradsavhandlingen sin: «Helseomsorgssystemer i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør -Troms. Praksiser i hverdagslivet. ”En ska ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp”. Hun presenterer eksempler fra helsetreffene og får fram at fortellinger fra det levde livet og humor i hverdagen har betydning for helse og velvære.

Anne Karen Hætta har skrevet sin mastergrad om tradisjonell helbredelse med bakgrunn i markesamisk område. Hennes artikkel omhandler utfordringene med bevaring og videreføring av tradisjonell helbredelseskunnskap, spesielt med tanke på at kunnskapen ansees som hemmelig.

Sara Brandsfjell skriver om å minnes, og hvilken betydning minnearbeid har i et sykepleieperspektiv. Hun har deltatt på Várdobáikis mimretreff og brukt erfaringer fra dette i oppgaven sin.

Redaktør for skriftserien er Tone Elvebakk. Hun har jobbet med samisk helse ved Várdobáiki siden 2004, er utdannet ergoterapeut og har master i helse.

Sommeravslutning for Nuoraid- og Mánáidjoavku

Sommerferien er starta for de fleste, og vi skal også ha ferie fra gruppene. Hold av onsdag 24. juni ca kl 18 for da skal vi møtes for siste gang før sommerferien. Vi møtes i fjæra i år også, men vi veit ikke riktig hvilken enda. Program kommer etter hvert. Men datoen er satt!

Samisk profil under FINN 2015

Mandag 22.juni er Várdobáiki i Harstad. I vårt samarbeid med Bok- og kulturbussen i Sør Troms, har vi stand på parkeringsplassen utenfor høyskolen.  Der vil vi presentere samiske stedsnavn, vi skal ha lesestund for barn mellom kl 11-12 og vi serverer klappakaker og kaffe. Kom og besøk oss mellom kl 12-15.

Besøk på Gállogieddi av skoleklasse fra Stangnes 8-13

Tirsdag 9.juni tok Várdobáiki imot 9.klasse friluftsliv fra Stangnes 8-13 på Gállogieddi friluftsmuseum.  17 elever og 3 lærere hadde med eget utstyr og egne lavvoer som de overnattet én natt i.

Várdobáiki hadde forberedt et faglig opplegg med foredrag av Janne Olsby om blodmattradisjonen i bygdene våre. Deretter viste Janne dem hvordan vi lager blodpannekaker. De fikk steke sine egne pannekaker, og spiste i gammen med stor appetitt. Mange smakte også på blodklubb som Janne hadde tilberedt.

De fikk også et miniforedrag av Marit Myrvoll om Gállogieddi, samt samisk religion og religionsskiftet blant samer. Det ble også tid til å «smake» på samisk språk for elevene.

Fra Várdobáiki var også Agnes Lejon Olsen og sommerguide på Gállogieddi, Mathias Olsen, med på opplegget.

Elle og Ándá i gammen, bok 2 i serien om dukkene Elle og Ándá

Várdobáiki har søkt og fått midler fra Sametinget og Nordland fylke til ny bok om Elle og Ándá. Vi er i oppstartfasen i prosjektet.

Dette er bok nr to i serien om disse to.  Denne gangen er Elle og Ándá i og utenfor gammen og leker. Der opplever de selvfølgelig noe mystisk,- og noen skumle episoder.

Under prosjektperioden skal vi ta bilder, lage layout og trykke boken. Manuset er allerede ferdigskrevet.

Janne Olsby og Tone Elvebakk er forfattere av manuset/boken.

Sigrid Schrøder er fotografen i prosjektet.

Janne Olsby er prosjektleder.

Vi gleder oss til å starte opp. Det gjør Elle og Ándá også.

Gállogieddi samiske friluftsmuseum er åpent for sesongen

7. juni åpnet museet for sesongen. Det er guider tilstede fra kl 10-17 hver dag frem til 16. august. Guidene snakker norsk, engelsk og samisk.